• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Nabór uzupełniający dotyczący programu stypendialnego Marszałka Województwa Mazowieckiego dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne

Informacja o naborze uzupełniającym wniosków dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych:

Pismo (PDF): ZD-I.9024.17.2022.TS

Pismo (Word): ZD-I.9024.17.2022.TS

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendium ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i gratyfikowania studentów, którzy osiągnęli znaczący sukces związany z nauką. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla studentów do dalszego rozwoju naukowego.

O stypendium mogą ubiegać się studiujący na uczelniach na terenie województwa wielkopolskiego studenci i absolwenci, kończący uczelnię w roku składania wniosków z dziedziny:

– nauk humanistycznych,

– nauk inżynieryjno-technicznych,

– nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

– nauk rolniczych,

– nauk społecznych,

– nauk ścisłych i przyrodniczych,

– nauk teologicznych,

– sztuki.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w roku akademickim ze środków zabezpieczonych w budżecie Województwa Wielkopolskiego.

Strona stypendia naukowe marszałka województwa wielkopolskiego 

Program stypendialny Marszałka Województwa Mazowieckiego dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne

Program stypendialny skierowany jest do studentów III roku studiów pierwszego stopnia, kształcących się kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne. Celem realizowanego programy stypendialnego jest docenienie najzdolniejszych studentów na w/w kierunkach. Podmioty lecznicze, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub którym posiada udziały, zdeklarowały m.in. gotowość do zapewnienia stypendystom zatrudnienia i umożliwienie po ukończeniu studiów rozwoju zawodowego.

Uchwała nr 999/329/22 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego w roku akademickim 2022/2023

STYPENDIUM dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarskim i położniczym 2021/2022

Celem ustanowienia stypendium dla studentów uczelni wyższej o kierunku pielęgniarskim oraz położniczym jest zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Informacje o nowym stypendium znajdują się poniżej:

STYPENDIUM MINISTRA 2022/2023

Dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi artystycznymi lub sportowymi. Informacje o nowym stypendium znajdują się poniżej:

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki

STYPENDIUM MINISTRA 2021/2022

Dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi artystycznymi lub sportowymi. Informacje o nowym stypendium znajdują się poniżej:

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022

Stypendium Ministra (Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki) (PDF) otwiera się w nowym oknie

STYPENDIUM NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Stypendium ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla studentów do dalszego rozwoju naukowego.

Przeznaczone dla studentów zamieszkujących na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, mających osiągnięcia w postaci wyników uzyskanych:

  • w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
  • publikacji naukowych, udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych przez uczelnię,
  • udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
  • działalności w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w roku akademickim ze środków zabezpieczonych w budżecie województwa wielkopolskiego.
strona stypendia naukowe marszałka województwa wielkopolskiego otwiera się w nowym oknie

STYPENDIA POMOSTOWE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu uprzejmie informuje, że 26 marca 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022.

Zgodnie z § 3 „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022”

Program adresowany jest tylko dla maturzystów, absolwentów liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku.

Regulamin dostępny jest na stronie strona stypendia pomostowe otwiera się w nowym oknie

skan pisma dotyczący stypendium pomostowego na rok 2021/2022

STYPENDIUM MINISTRA 2020/2021

Dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi artystycznymi lub sportowymi. Informacje o nowym stypendium znajdują się poniżej:

STYPENDIUM NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Stypendium ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla studentów do dalszego rozwoju naukowego.

Przeznaczone dla studentów zamieszkujących na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, mających osiągnięcia w postaci wyników uzyskanych w konkursach o charakterze naukowym, publikacji naukowych, uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych, udziału w konferencjach, działalności w kole naukowym.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w roku akademickim ze środków zabezpieczonych w budżecie województwa wielkopolskiego.

STYPENDIA NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO otwiera się w nowym oknie

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM

STYPENDIA NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ROK 2020 otwiera się w nowym oknie