• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

STYPENDIUM dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarskim i położniczym 2021/2022

Celem ustanowienia stypendium dla studentów uczelni wyższej o kierunku pielęgniarskim oraz położniczym jest zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Informacje o nowym stypendium znajdują się poniżej:

STYPENDIUM MINISTRA 2022/2023

Dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi artystycznymi lub sportowymi. Informacje o nowym stypendium znajdują się poniżej:

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki

Zarządzenie Rektora Akademii Kaliskiej (PDF)

STYPENDIUM MINISTRA 2021/2022

Dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi artystycznymi lub sportowymi. Informacje o nowym stypendium znajdują się poniżej:

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022

Stypendium Ministra (Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki) (PDF) otwiera się w nowym oknie

STYPENDIUM NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Stypendium ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla studentów do dalszego rozwoju naukowego.

Przeznaczone dla studentów zamieszkujących na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, mających osiągnięcia w postaci wyników uzyskanych:

  • w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
  • publikacji naukowych, udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych przez uczelnię,
  • udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
  • działalności w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w roku akademickim ze środków zabezpieczonych w budżecie województwa wielkopolskiego.
strona stypendia naukowe marszałka województwa wielkopolskiego otwiera się w nowym oknie

STYPENDIA POMOSTOWE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu uprzejmie informuje, że 26 marca 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022.

Zgodnie z § 3 „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022”

Program adresowany jest tylko dla maturzystów, absolwentów liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku.

Regulamin dostępny jest na stronie strona stypendia pomostowe otwiera się w nowym oknie

skan pisma dotyczący stypendium pomostowego na rok 2021/2022

STYPENDIUM MINISTRA 2020/2021

Dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi artystycznymi lub sportowymi. Informacje o nowym stypendium znajdują się poniżej:

STYPENDIUM NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Stypendium ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla studentów do dalszego rozwoju naukowego.

Przeznaczone dla studentów zamieszkujących na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, mających osiągnięcia w postaci wyników uzyskanych w konkursach o charakterze naukowym, publikacji naukowych, uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych, udziału w konferencjach, działalności w kole naukowym.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w roku akademickim ze środków zabezpieczonych w budżecie województwa wielkopolskiego.

STYPENDIA NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO otwiera się w nowym oknie

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM

STYPENDIA NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ROK 2020 otwiera się w nowym oknie