• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Dom studenta – Wnioski 2023/2024

1. Wnioski o przydział miejsc w Domu Studenta na dany rok akademicki w formie papierowej, należy złożyć, po uprzednim wygenerowaniu wniosku w wersji elektronicznej po zalogowaniu się do systemu Wirtualnej Uczelni (wu.akademia.kalisz.pl) w nieprzekraczalnym terminie:

 • od 1 do 10 września danego roku akademickiego – dotyczy studentów II, III, IV i V roku studiów,
 • od 11 do 20 września danego roku akademickiego – dotyczy osób przyjętych na I rok studiów i doktorantów.

2. O przyznaniu miejsca w Domu Studenta decyduje liczba uzyskanych punktów oraz złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w formie papierowej do Sekcji

wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów.

3. Studenci zakwaterowani w akademiku w poprzednim roku akademickim zobowiązani są do złożenia wniosku w trybie opisanym w niniejszym ustępie.

4. W przypadku, gdy ilość złożonych wniosków jest większa niż liczba miejsc w Domu Studenta – o przyznaniu miejsca w Domu Studenta decyduje liczba uzyskanych punktów.

5. Punkty przyznaje się uwzględniając następujące kryteria:

a) sytuacja materialna – wysokość dochodu na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim – od 0 do 50 punktów:

dochód do 1 200 zł – 50 pkt

dochód od 1 201 zł do 1 600 zł – 40 pkt

dochód od 1 601 zł do 2 000 zł – 30 pkt

dochód powyżej 2 000 zł – 20 pkt

b) odległość miejsca zamieszkania do uczelni – ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz:

od 20 km do 50 km – 10 pkt

od 51 km do 70 km – 13 pkt

od 71 km do 110 km – 16 pkt

od 111 km do 150 km – 19 pkt

powyżej 150 km – 25 pkt

c) stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu:

stopień znaczny – 100 pkt

stopień umiarkowany – 20 pkt

stopień lekki – 10 pkt

6. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w Domu Studenta przysługuje studentom studiów stacjonarnych oraz doktorantom, którym codzienny dojazd do Akademii Kaliskiej uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w „Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego”. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.


HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ROK AKADEMICKI 2023/2024:

Ubieganie się  o przyznanie miejsca w Domu Studenta:

 • studenci II, III, IV i V roku od 1 do 10 września br.
 • studenci I roku od 11 do 20 września br.

WAŻNE:

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim rejestruje się w systemie Wirtualna Uczelnia w zakładce „Wnioski”, a następnie drukuje i dostarcza do Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów pokój nr 28  Budynek Rektoratu w wyznaczonym terminie, osobiście lub pocztą tradycyjną.

Szczegółowe informacje znajdują się w „Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego”, który opublikowany zostanie na stronie Uczelni oraz BIP.


1. Wnioski o przydział miejsc w Domu Studenta na dany rok akademicki w formie papierowej, należy złożyć, po uprzednim wygenerowaniu wniosku w wersji elektronicznej po zalogowaniu się do systemu Wirtualnej Uczelni (wu.akademia.kalisz.pl) w nieprzekraczalnym terminie:

 • od 1 do 10 września danego roku akademickiego – dotyczy studentów II, III, IV i V roku studiów,
 • od 11 do 20 września danego roku akademickiego – dotyczy osób przyjętych na I rok studiów i doktorantów.

2. O przyznaniu miejsca w Domu Studenta decyduje liczba uzyskanych punktów oraz złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w formie papierowej do Sekcji

wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów.

3. Studenci zakwaterowani w akademiku w poprzednim roku akademickim zobowiązani są do złożenia wniosku w trybie opisanym w niniejszym ustępie.

4. W przypadku, gdy ilość złożonych wniosków jest większa niż liczba miejsc w Domu Studenta – o przyznaniu miejsca w Domu Studenta decyduje liczba uzyskanych punktów.

5. Punkty przyznaje się uwzględniając następujące kryteria:

a) sytuacja materialna – wysokość dochodu na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim – od 0 do 50 punktów:

dochód do 1 200 zł – 50 pkt

dochód od 1 201 zł do 1 600 zł – 40 pkt

dochód od 1 601 zł do 2 000 zł – 30 pkt

dochód powyżej 2 000 zł – 20 pkt

b) odległość miejsca zamieszkania do uczelni – ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz:

od 20 km do 50 km – 10 pkt

od 51 km do 70 km – 13 pkt

od 71 km do 110 km – 16 pkt

od 111 km do 150 km – 19 pkt

powyżej 150 km – 25 pkt

c) stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu:

stopień znaczny – 100 pkt

stopień umiarkowany – 20 pkt

stopień lekki – 10 pkt

6. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w Domu Studenta przysługuje studentom studiów stacjonarnych oraz doktorantom, którym codzienny dojazd do Akademii Kaliskiej uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w „Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego”. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.


HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ROK AKADEMICKI 2023/2024:

Ubieganie się  o przyznanie miejsca w Domu Studenta:

 • studenci II, III, IV i V roku od 1 do 10 września br.
 • studenci I roku od 11 do 20 września br.

WAŻNE:

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim rejestruje się w systemie Wirtualna Uczelnia w zakładce „Wnioski”, a następnie drukuje i dostarcza do Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów pokój nr 28  Budynek Rektoratu w wyznaczonym terminie, osobiście lub pocztą tradycyjną.

Szczegółowe informacje znajdują się w „Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego”, który opublikowany zostanie na stronie Uczelni oraz BIP.


Dom studenta – Informacje

Dom Studenta „Bulionik” dysponuje 157 miejscami noclegowymi.

Oferujemy zakwaterowanie w pokojach 1 -, 2 – i 3 – osobowych.

Wszystkie pokoje posiadają własne łazienki.

W Domu Studenta na parterze znajdują się dwa pokoje jednoosobowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Jeden z pokoi został zrealizowany w ramach projektu „Uczelnia Dostępna” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Każdy pokój wyposażony jest w łóżka, szafy ubraniowe, szafki gospodarcze, biurka, stoły, krzesła, szafki nocne, komplet bielizny pościelowej i lodówkę.

Mieszkańcy Domu Studenta mają do dyspozycji m.in.:

 • każdym pokoju dostęp do Internetu
 • kuchnię
 • pralnie i suszarnię
 • siłownię
 • salę do gry wyposażoną w bilard, piłkarzyki i stół do cymbergaja
 • strefę relaksu ( zachęcającą do odpoczynku i integracji )
 • Klub studencki „Hades”

W pobliżu znajdują się: sklep spożywczy „Społem”, restauracja, przystanki autobusowe, apteki.

Cennik – Dla studentów

Wpłaty za miejsca noclegowe w Domu Studenta można dokonać:

 • na miejscu KARTĄ PŁATNICZĄ
 • na konto: 11 1240 6609 1111 0000 4935 4038

Studenci studiów dziennych wpłaty za miejsce noclegowe w Domu Studenta „Bulionik” dokonują na indywidualny rachunek bankowy ( widoczny na koncie każdego studenta w Wirtualnej Uczelni).

Wysokość opłaty miesięcznej dla studentów za miejsce noclegowe w Domu Studenta „Bulionik” wynoszą:

 1. na IV piętrze (pokoje o podwyższonym standardzie)
  w pokoju 1 osobowym – 1.100 zł
  w pokoju 2 osobowym – 850 zł
 2. na III piętrze (pokoje z łazienką i TV)
  w pokoju 1 osobowym – 600 zł
  w pokoju 2 osobowym – 500 zł
  w pokoju 3 osobowym – 470 zł
 3. na II piętrze (pokoje z łazienką)
  w pokoju 1 osobowym – 450 zł
  w pokoju 2 osobowym – 400 zł
  w pokoju 3 osobowym – 300 zł
 4. na II piętrze (pokoje o podwyższonym standardzie)
  w pokoju 1 osobowym – 1.100zł
 5. na I piętrze ( pokoje z łazienką):
  w pokoju 1 osobowym – 450 zł
  w pokoju 2 osobowym – 400 zł
 6. na parterze (pokoje z łazienką):
  w pokoju 1 osobowym – 450 zł
  w pokoju 2 osobowym – 400 zł
  w pokoju 3 osobowym – 300 zł
 7. na parterze (pokoje o podwyższonym standardzie)
  w pokoju 1 osobowym – 1.100 zł
 8. na parterze (pokój dla osób z niepełnosprawnościami)
  w pokoju 1 osobowym ( pokój nr 2 ) – 1.100 zł
 9. na parterze (pokój dla osób z niepełnosprawnościami) – remont i przystosowanie pokoju
  dla osób z niepełnosprawnościami zrealizowane w ramach projektu „Uczelnia dostępna”
  POWR.03.05.00-00-A032/20. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt
  realizowany w ramach konkursu Centrum Badań i Rozwoju: Uczelnia dostępna II –
  w pokoju 1 osobowym ( pokój nr 16 ) – 388,20 zł

Opłata za dobę dla studentów Uniwersytetu Kaliskiego studiów niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursów wynoszą:

 • miejsce w pokoju 3 – osobowym – 50 zł
 • miejsce w pokoju 2 – osobowym – 60 zł
 • miejsce w pokoju 1 – osobowym – 70 zł

Cennik – dla osób spoza Uniwersytetu Kaliskiego

 1. miejsce w pokoju 1 osobowym z łazienką – 108,00 zł osoba/doba
 2. miejsce w pokoju 2 osobowym z łazienką – 97,20 zł osoba/doba
 3. miejsce w pokoju 3 osobowym z łazienką – 81,00 zł osoba/doba
 4. pokój 1 osobowy z łazienką – 648,00 zł osoba/miesiąc
 5. pokój 2 osobowy z łazienką – 594,00 zł osoba/miesiąc
 6. pokój 3 osobowy z łazienką – 540,00 zł osoba/miesiąc
 7. pokój 1 osobowy z łazienką i TV – 810,00 zł osoba/miesiąc
 8. pokój 2 osobowy z łazienką i TV – 756,00 zł osoba/miesiąc
 9. pokój 3 osobowy z łazienką i TV – 702,00 zł osoba/miesiąc
 10. pokój 1 osobowy o podwyższonym standardzie – 1.512,00 zł osoba/miesiąc
 11. pokój 2 osobowy o podwyższonym standardzie – 1.188,00 zł osoba/miesiąc

Sekcja ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów

ul. Nowy Świat 4, pokój 28

Tel. 62 76 79 598

e-mail: fundusz.pomocy@uniwersytetkaliski.edu.pl