• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Obiekty dydaktyczne oraz dom studenta przystosowane są do przyjęcia studentów niepełnosprawnych ruchowo, wyposażone są w windy i podjazdy.

Studentom przysługuje m.in.

  • zmiana formy egzaminów i zaliczeń  na dostosowaną do możliwości studenta,
  • zmiana warunków uczestnictwa w zajęciach,
  • uczestnictwo w zajęciach asystenta osoby  z niepełnosprawnościami.
  • przygotowanie materiałów dydaktycznych, a także formy dostarczenia w formie dostosowanej do ich potrzeb.