• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Studenci z niepełnosprawnością wzroku mogą ubiegać się o:

  • dostosowanie formy uczestnictwa w zajęciach oraz formy zdawania egzaminów,
  • możliwość nagrywania zajęć przez studenta,
  • uczestnictwo w  zajęciach asystenta.