• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego  na wyposażeniu posiada:

 • Przenośne Cewki indukcyjne ,
 • Lupa Compact 6 HD Speech ,
 • Stanowiska komputerowe z powiększoną myszą Big Track,
 • Stanowiska komputerowe z klawiaturą ZoomText,
 • Powiększalnik  ONYX Deskset HD,
 • Stanowiska komputerowe z oprogramowaniem ZoomText Magnifier and Reader,
 • Krzesła ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Są to urządzenia które maja ułatwić adaptacje procesu kształcenia oraz  komfort i bezpieczeństwo studentom ze szczególnymi potrzebami.

przenośna cewka indukcyjna

Przenośna cewka indukcyjna dla osób niedosłyszących

przenośna ultradźwiękowa lupa

Przenośna, udźwiękowiona lupa elektroniczna do wygodnego stosowania

krzesło ewakuacyjne

Krzesło ewakuacyjne

tablet

Tablet na potrzeby usług online tłumacza migowego

notebook

Notebook dla osób z dysfunkcją wzroku

powiększona mysz komputerowa

Powiększona mysz komputerowa Big Track

powiększalnik onyx

Powiększalnik  ONYX Deskset HD

klawiatura zoomtext

Klawiatura ZoomText