• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Jedyny w Wielkopolsce OŚRODEK WSPARCIA I TESTÓW funkcjonuje przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu.

Celem działania OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie i poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami. W ramach działania OWiTu specjaliści udzielają porad, konsultacji, umożliwiają także bezpłatne testowanie i wypożyczanie technologii asystującej. OWiT Kalisz posiada najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt z zakresu technologii wspomagających np. Cyber Oko, odtwarzacze książki mówionej, linijka brajlowska, Mówik, drukarka brajlowska, powiększalniki, lupy elektroniczne etc.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu powstał na podstawie umowy dotyczącej powierzenia Miastu Kalisz zadania pn. „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów”, funkcjonującego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu w ramach programu Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

Zadanie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji:

http://owit.sps19.kalisz.pl/