• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Studenci  mają prawo korzystać ze wsparcia asystenta w czynnościach związanych z nauką, których nie są w stanie wykonać samodzielnie.

Asystenci mogą pomagać:

 • w dostarczeniu materiałów dydaktycznych (np. z skanowanych książek, wypożyczeniu książek z biblioteki itp.)
 • w przygotowaniu materiałów do zajęć, prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich
 • w dojeździe na uczelnie i odwrotnie
 • w poruszania się na terenie Wydziału – Uczelni
 • w komunikowaniu się z wykładowcami lub pracownikami uczelni
 • w kontaktach interpersonalnych – przełamaniu barier psychologicznych
 • w notowaniu na zajęciach
 • w wykonywaniu innych, indywidualnie dobranych zadań