• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Architektura uczelni jest przyjazna dla osób dysfunkcją ruchową, miejsca w domu  studenckim są przystosowane do ich potrzeb.

Studentom przysługuje m.in.

  • zmiana formy egzaminów i zaliczeń  na dostosowaną do możliwości studenta,
  • zmiana warunków uczestnictwa w zajęciach,
  • uczestnictwo w zajęciach asystenta osoby  z niepełnosprawnościami.