• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

imię i nazwisko

Kontakt:

telefon

email:

Doświadczenie:

Od 30 lat Pracuje jako tłumacz polskiego języka migowego (PJM). Ma niesłyszących rodziców (CODA). Posiada certyfikat W2 (wykładowca), który uprawnia ją do prowadzenia kursów PJM.

Każdy student niesłyszący może skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego na zajęciach, zaliczeniach i w załatwianiu spraw formalnych na Uczelni.

Zdjęcie Pani Tłumacz

Aby móc skorzystać z tej formy pomocy należy :

  • Zgłosić się do Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami
  • Przedstawić dokumenty poświadczające Twój stan zdrowia (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a w razie jego braku zaświadczenie lekarskie).