• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

mgr Halina Warsiewicz

Kontakt:

telefon (062) 76 79 682

email: h.warsiewicz@akademia.kalisz.pl

Punkt Konsultacyjny:

pokój nr 126 Collegium Mechanicum ul. Poznańska 205 w Kaliszu

Cele i zadania Pełnomocnika:

  • udzielanie kandydatom na studia informacji o możliwościach kształcenia osób z niepełnosprawnościami w Akademii Kaliskiej
  • podejmowanie działań na rzecz integracji osób  z niepełnosprawnościami ze środowiskiem uczelnianym, współpraca z przedstawicielami studentów z niepełnosprawnościami studiującymi w  Akademii Kaliskiej
  • zapewnienie informacji, doradztwa, konsultacji, pośrednictwa studentom i pracownikom z niepełnosprawnościami w zakresie  przysługujących im praw, uregulowań prawnych, dostępności usług

mgr Halina Warsiewicz