• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Studenci PWSZ na Wojskowej Akademii Technicznej-10

15-osobowa grupa studentów Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych kaliskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego uczestniczyła w specjalistycznym kursie dokształcającym, dotyczącym budowy i zasad bezpiecznej eksploatacji broni oraz amunicji strzeleckiej.

Szkolenie, które odbyło się 28 i 29 listopada, prowadzili naukowcy Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii  Technicznej w Warszawie. Organizacja kursu to wynik wspólnych działań podejmowanych w ramach podpisanej i kontynuowanej umowy współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, a Wojskową Akademią Techniczną  w Warszawie.
Celem szkolenia było nabycie przez studentów  wiedzy i kompetencji w zakresie budowy i zasad bezpiecznej eksploatacji broni oraz amunicji strzeleckiej ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji broni strzeleckiej i  jej znakowania, budowy wybranych wzorów broni strzeleckiej, klasyfikacji amunicji strzeleckiej i jej znakowania, budowy wybranych wzorów amunicji strzeleckiej, oraz bezpieczeństwa  eksploatacji uzbrojenia.
Studenci łącznie spędzili  na wykładach oraz praktycznych ćwiczeniach i laboratoriach 16 godzin dydaktycznych. Warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu było  uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego. Wszyscy uczestnicy kursu  z wynikami  bardzo dobrymi zdali pomyślnie kurs i otrzymali stosowne certyfikaty.  Organizatorem wydarzenia był Wydział Nauk  Społecznych  i Humanistycznych  PWSZ w Kaliszu oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym z ramienia kaliskiej uczelni  był dr hab. Ireneusz Dziubek, a koordynatorem organizacyjnym mgr Małgorzata Spychalska.