• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Akademia Kaliska

24.02.2022 roku odbyło się spotkanie Działów Współpracy z Zagranicą Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. Organizatorem była Akademia Nauk Stosowanych w Koninie. Podczas obrad omówiono wyzwania programu Erasmus+ na lata 2021-2027.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Prorektor ds. Studenckich, Kształcenia i Współpracy z Zagranicą prof. Akademii Kaliskiej dr Tatiana Manasterska oraz Monika Napadłek z Biura Współpracy z Zagranicą naszej uczelni.

Więcej informacji: koordynatorzy erasmus+ w Koninie otwiera się w nowym oknie

Przypominamy o możliwościach wyjazdu studentów i pracowników w ramach programu. Wszystkich niezbędnych informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą (email: e.wasielewska@akademia.kalisz.pl, email: monika.napadlek@akademia.kalisz.pl).