• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Śniadanie Turkusowe

W czwartek 25 lutego br odbyło się siódme „Turkusowe Śniadanie” zorganizowane przez lokalnych opiekunów TŚ w Kaliszu, tj. Wydział Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej w Kaliszu, Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz firmę Brewa s.c. W związku z trwającymi nadal obostrzeniami epidemicznymi było to kolejne spotkanie zorganizowane w formule on-line, które poprowadziła Aneta Pisarska. Temat lutowego spotkania to „Szkoła w turkusie” – temat niezwykle ważki, szczególnie w obliczu realizowanego obecnie nauczania zdalnego. Gościem spotkania była Agnieszka Orlicz – Błońska, współzałożycielka Prywatnej Szkoły i Przedszkola Jagiellończyk w Kaliszu. Agnieszka swoje doświadczenie menadżerskie zdobywała w Wielkiej Brytanii, następnie przeniosła je na grunt naszego kraju, gdzie od 2014 roku jest m.in. prezesem Szkoły Jagiellończyk spółki z. o.o. organizacji pożytku publicznego.

W trakcie spotkania Agnieszka krótko podzieliła się historią powstania Szkoły Jagiellończyk oraz opowiedziała o głównych założeniach, na których opiera się edukacja realizowana w Szkole Jagiellończyk – ma ona zapewnić dzieciom i młodzieży szczęśliwe dzieciństwo. W Szkole Jagiellończyk podstawa programowa wsparta jest zajęciami rozwijającymi kreatywność, dzieci i młodzież codziennie uczestniczą w zajęciach języka angielskiego oraz zajęciach sportowych, nauczanie odbywa się głównie poprzez doświadczenia (Szkoła realizuje liczne ciekawe projekty, np. produkcja musicalu, wydanie książki z opowiadaniami dla dzieci, przygotowanie i nagranie słuchowiska radiowego, udział w programie Erasmus + i wiele, wiele innych), a to wszystko realizowane jest w życzliwej atmosferze tworzonej przez zaangażowanych i pełnych pasji nauczycieli. To co zasługuje na podkreślenie, to to, że Szkoła jest nastawiona na wszechstronny i zrównoważony rozwój wszystkich uczniów, ponadto docenia się ich zaangażowanie i kreatywność w trakcie lekcji. Praktyka nauczania oparta jest przede wszystkim na naturalnej ciekawości świata dzieci i młodzieży oraz rozwijaniu ich wrodzonych talentów. W trakcie roku szkolnego uczniowie nie są oceniani w sposób tradycyjny (co wyraża się w braku tradycyjnych ocen), natomiast otrzymują informację zwrotną, ile procent wiedzy i umiejętności zostało przez nich opanowane. Ponadto nie ma prac domowych, nie ma dzwonków na lekcje, a uczniowie noszą mundurki. Wszystkie pomysły i inicjatywy realizowane przez Szkołę są zgodne z jej misją, którą jest tworzenie i rozpowszechnianie nowoczesnej edukacji dopasowanej do oczekiwań i potrzeb współczesnego społeczeństwa.

Było to kolejne, bardzo ciekawe, jak również ważne spotkanie, które pokazało, że edukację można realizować z wielką pasją, zaangażowaniem, jak również z ogromną radością; ponadto z poszanowaniem podmiotowości uczniów i całej społeczności szkolnej. Co równie ważne podejmowane praktyki przekładają się na wysokie wyniki osiągane przez dzieci i młodzież. Całej społeczności Szkoły życzymy dalszych sukcesów i realizacji marzeń i planów.

O kolejnych planowanych spotkaniach w 2021 roku poinformujemy już wkrótce. Do zobaczenia na kolejnym TŚ w Kaliszu!

Aneta Pisarska