• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

23 senatorów wzięło udział w wyjazdowym posiedzeniu senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które odbyło się w obiektach Akademii Kaliskiej. Wśród gości znalazł się również marszałek Senatu – Tomasz Grodzki.

– Dziękuję marszałkowi i senatorowi Zygmuntowi Frankiewiczowi, za możliwość zorganizowania w Kaliszu wyjazdowego posiedzenia senackiej komisji. Szczególne podziękowania chcę złożyć na ręce rektora Akademii Kaliskiej, JM prof. Andrzeja Wojtyły, za udostępnienie obiektów uczelni, w których odbywa się posiedzenie. Zainteresowanie naszymi obradami jest duże – w sumie w posiedzeniu bierze udział 23. senatorów i  nie pamiętam, żeby kiedykolwiek tak wielu senatorów brało udział w posiedzeniu komisji – powiedział senator Janusz Pęcherz.

– Ja się cieszę, że wyjazdowe posiedzenie komisji odbywa się w Kaliszu, ponieważ to miasto i jego okolice mają się czym pochwalić. Zresztą, jak atrakcyjny to region, widać po tym, ilu gości tutaj przyjechało – dodał marszałek Senatu Tomasz Grodzki. – Chciałbym serdecznie przywitać senatorów w obiektach Akademii Kaliskiej – przyznał z kolei prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej. – Cześć z Was znam, ponieważ razem zasiadaliśmy w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. Dzisiaj jednak w kilku słowach chciałbym zaprezentować uczelnię, którą kieruję. A ona nawiązuje do tradycji historycznej – pewnie nie wszyscy wiedzą, ale już 25 lat po utworzeniu Akademii Krakowskiej, w Kaliszu powstała kolonia akademicka tej uczelni. Następnie mieliśmy w mieście nad Prosną uczelnię Jezuicką, którą ukończyło sześciu prymasów Polski! Do I wojny światowej działała w Kaliszu również Wyższa Szkoła Realna, ale po spaleniu miasta w 1914 roku trzeba było odbudować zniszczone budynki i o szkolnictwie wyższym nikt wtedy nie myślał. Po II wojnie światowej, zabrakło determinacji w tworzeniu uczelni wyższej i w porównaniu z innymi miastami o podobnej wielkości, Kalisz został w tyle. Dopiero w 1999 roku została utworzona Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, której kontynuatorem jest Akademia Kaliska. Mamy prawo do doktoryzowania, mamy w dwóch dyscyplinach naukowych kategorię B+ i w jednej kategorię A, zatem spełniliśmy podstawowy warunek, żeby ubiegać się o przekształcenie akademii w Uniwersytet. Prace w tym zakresie trwają i korzystając z okazji pragnę prosić państwa senatorów,  abyście – gdy stosowny projekt ustawy trafi do Senatu – zagłosowali za jego przyjęciem.