• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

PRZEWODNICZĄCY:
Dominik Łapa (Wydział Nauk o Zdrowiu)

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:
Rafał Kuznowicz (Wydział Nauk o Zdrowiu)

II ZASTĘPCA:

Łukasz Stępniak (Wydział Nauk o Zdrowiu)

SEKRETARZ:
Sylwia Krawczyk (Wydział Nauk o Zdrowiu)