• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W poniedziałek Akademia Kaliska otrzymała potwierdzenie zgody ministra na uruchomienie kierunku prawo, a już od wtorku można się rekrutować na studia. Rektor Akademii Kaliskiej podpisał właśnie stosowne zarządzenie w tej sprawie.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem rejestracja elektroniczna i składanie dokumentów na kierunek prawo będzie trwać od 27 czerwca do 11 sierpnia 2023. Z kolei ogłoszenie wyników nastąpi do 22 sierpnia.  

W przypadku niewykorzystania limitu miejsc w określonym terminie rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji dodatkowej. Terminy rekrutacji dodatkowej ogłasza rektor w drodze zarządzenia. Ponadto na indywidualny uzasadniony wniosek kandydata rektor może wyrazić zgodę na złożenie dokumentów po terminie rekrutacji – czytamy w zarządzeniu.

Decyzja ministra nas cieszy, ale oczywiście nie jest dla nas zaskoczeniem – przyznaje prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej. – Program studiów został przygotowany bardzo dobrze, wykazaliśmy, że zatrudniamy wymaganą liczbę profesorów, ale również istotne było przedstawienie interesariuszy, z którymi będziemy współpracować podczas procesu kształcenia studentów prawa. Nawiązaliśmy bliską współpracę z sądami regionu kaliskiego, prokuraturami, ale również bezcenne okazało się wsparcie jednostek samorządowych. Tradycyjnie wspierali nas prezydenci i burmistrzowie na czele z prezydentem Krystianem Kinastowskim. Wszystkim dziękuję za wsparcie tego projektu.

W roku akademickim 2023/2024 na kierunku prawo będzie mogło studiować 60 osób. Będą to studia bezpłatne, w trybie stacjonarnym. Formularze rejestracyjne, oraz pełna oferta edukacyjna znajduje się pod adresem: https://rekrutacja.akademia.kalisz.pl/.