• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Pierwsi kandydaci już są! W poniedziałek 8 maja rozpoczął się pierwszy etap rekrutacji na kierunek lekarski, który uruchomiony zostanie w roku akademickim 2023/2024 w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Naukę na pierwszym roku jednolitych studiów  magisterskich rozpocznie 60 osób. Będzie to historyczny rocznik, bo od 1 października 2023 r. Akademia stanie się oficjalnie Uniwersytetem.

Lekarz to nie tylko zawód prestiżowy, ale również cieszący się wielkim zaufaniem społecznym. Tym bardziej cieszy fakt, że przyszli medycy kształceni będą w Kaliszu i swoją karierę zawodową być może zwiążą z naszym regionem. A zapotrzebowanie na nich jest ogromne. – Południowa Wielkopolska ma najniższy wskaźnik liczby lekarzy w kraju – 0,87 na 1000 mieszkańców, podczas gdy w Wielkopolsce wynosi on 1,57, w Polsce 2,4, a w Europie 4,8 – mówi prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Prof. Wojtyła liczy na to, że studia podejmą głównie mieszkańcy aglomeracji kalisko-ostrowskiej i przyznaje, że zainteresowanie jest bardzo duże. 

Pierwszy etap rekrutacji – rekrutacja elektroniczna, rozpoczął się 8 maja 2023 r. i potrwa do 30 czerwca 2023 r. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie w oparciu o konkurs świadectw. Zainteresowani muszą wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, obowiązkowo z biologii oraz do wyboru z chemii lub z matematyki lub z fizyki/fizykiastronomii. Kandydaci legitymujący się tzw. starą maturą zobowiązani są posiadać zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzające wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, obowiązkowo z biologii oraz do wyboru z chemii lub z matematyki lub z fizyki/fizyki i astronomii. W  przypadku przedmiotów do wyboru Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wybiera wariant korzystniejszy dla kandydata.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 200. Do przyjęcia na studia w ramach limitu przyjęć zostaje zakwalifikowany kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, nie mniejszą niż 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia.

Na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, trwających 6 lat (12 semestrów), przyjętych zostanie 60 kandydatów. Studia umożliwią im zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej m.in. w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych. Program nauczania obejmuje przedmioty przedkliniczne tzw. przedmioty podstawowe, m.in. anatomię prawidłową, chemię medyczną czy patomorfologię oraz przedmioty kliniczne tzw. przedmioty kierunkowe, m.in. choroby wewnętrzne, chirurgię czy pediatrię.

Po ukończeniu studiów absolwent, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu, musi zdać Lekarski Egzamin Końcowy (LEK). Wynik z LEK-u ma kluczowe znaczenie w rekrutacji na rezydenturę. Absolwenci kierunku lekarskiego mają możliwość podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich. Mogą również rozwijać się naukowo poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich i osiąganie kolejnych szczebli kariery naukowej.

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć na stronie Akademii Kaliskiej, w zakładce Rekrutacja.