• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Rozmowy o braku lekarzy w Wielkopolsce-6

O trudnej sytuacji kadrowej w zawodach medycznych, możliwościach ich przezwyciężenia, ale również o szansach rozwoju, rozmawiali w Kaliszu przedstawiciele uczelni, zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Publicznych Uczelni Zawodowych.

Do Kalisza przyjechali przedstawiciele kadry kierowniczej kierunków okołomedycznych  z Konina, Leszna i Piły. Po krótkiej prezentacji poszczególnych uczelni w drugim panelu uczestnicy spotkania rozmawiali o problemach kadry zawodów medycznych w Wielkopolsce.

– Dane statystyczne są bezwzględne – powiedział rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła. – Wielkopolska jest na szarym końcu jeśli chodzi o liczbę lekarzy na 1000 mieszkańców, a subregion kalisko – ostrowski na końcu w Wielkopolsce. To z kolei przekłada się na inne niepokojące statystyki, np. umieralność niemowląt. Wskaźnik ten dla przykładu, według danych GUS jest w powiecie kaliskim 3-krotnie wyższy niż w pozostałych częściach wielkopolski a w mieście Kalisz 4-krotnie wyższy. Śmiertelność noworodków jest wskaźnikiem zdrowotnym najbardziej związanym z dostępnością do lekarzy.

Precyzyjne dane statystyczne w tym zakresie, zaprezentował z kolei prof. Mirosław Krzyśko. Po zakończonym panelu, uczestnicy spotkania zwiedzili Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.