• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Rektor i naukowcy Akademii Kaliskiej gośćmi debaty o przyszłości miasta-2

– Miasto Kalisz ma duże szanse rozwojowe, które z jednej strony wynikają z potencjału mieszkańców i położenia między trzyma ważnymi ośrodkami – Wrocławiem, Łodzią i Poznaniem. Trzeba jednak przyznać że nasze szanse rozwojowe są efektem zapóźnieni w wielu obszarach – powiedział rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła, podczas debaty o przyszłości miasta, którą zorganizował prezydent Kalisza Krystian Kinatowski.

– Z naszych badań wynika, że jest wiele do zrobienia np. w sprawie dostępności do służby zdrowia. Dlatego cieszę się, że dzisiaj spotykamy się by rozmawiać o przyszłości, a punktem wyjścia są m. in. opracowania naukowców Akademii Kaliskiej – dodał prof. Wojtyła.

Celem debaty – jak poinformowali organizatorzy – jest dyskusja na temat kierunków rozwoju, jakie powinien obrać Kalisz w nadchodzących latach.