• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Rektor Akademii Kaliskiej prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła został Honorowym Obywatelem Miasta Kalisza. Godność tę odebrał 2 czerwca podczas uroczystej Sesji Miasta Kalisza, otwierającej święto grodu nad Prosną. W zaszczytnym gronie uhonorowanych tego dnia osób znalazło się także dwóch przedstawicieli uczelni: dr hab. Ewa Andrysiak oraz dr Makary Górzyński.

Rada Miasta Kalisza była jednomyślna, przyznając tytuł prof. Wojtyle. W uzasadnieniu wskazano na jego dotychczasowy dorobek zawodowy i naukowy, ale przede wszystkim zaangażowanie w utworzenie Uniwersytetu Kaliskiego, którym uczelnia stanie się oficjalnie 1 października 2023 r.

Dzięki staraniom Rektora Akademia Kaliska w najbliższym czasie ma szansę przekształcić się w Uniwersytet Kaliski, otrzymując pozwolenie na uruchomienie w roku akademickim 2023-2024 jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim – kierunku przyszłości nie tylko dla miasta, ale przede wszystkim jego mieszkańców.

Bogate doświadczenie oraz całokształt działań podejmowanych na rzecz rozwoju miasta przyczyniły się w 2018 r. do uhonorowania Andrzeja Wojtyły Odznaką Honorową Miasta Kalisza, lecz Pan Rektor jak nikt inny zasługuje na najwyższe miejskie wyróżnienie – Honorowym Obywatelstwem Miasta Kalisza” – napisano w uchwale.

Podczas uroczystej sesji 2 czerwca, godność wręczyli rektorowi prezydent miasta Krystian Kinastowski oraz przewodniczący Rady Miasta Kalisza Tadeusz Skarżyński. Swoje wystąpienie prof. Andrzej Wojtyła rozpoczął od podziękowań dla pracowników uczelni, którzy wspierali go przy tworzeniu Uniwersytetu i przekonywali, że to przedsięwzięcie powiedzie się. – Ja sam czasem miałem wątpliwości, ale bez nadziei i optymizmu w życiu, jak powiedział Winston Churchill, nic się nie osiągnie. Nam się udało – mówił rektor Akademii Kaliskiej – Chciałbym też podziękować pani minister Marlenie Maląg i wszystkim połom, którzy byli inicjatorami ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego: Janowi Mosińskiemu, Janowi Dziedziczakowi, Tomaszowi Ławniczakowi i Katarzynie Sójce za to, że złożyli tę ustawę do Sejmu, a wszystkim parlamentarzystom chciałbym podziękować za to, że głosowali prawie jednomyślnie, zarówno w Senacie, jak i w Sejmie za utworzenie Uniwersytetu Kaliskiego. To jest dla nas ogromne wyróżnienie, bo państwo nam zaufali, ale też zobowiązanie, bo teraz przed nami zadanie, żeby ten uniwersytet funkcjonował.

Rektor wspomniał również o nowych, prestiżowych kierunkach, które uruchomione zostaną już w październiku tego roku. – Rozpoczęliśmy rekrutację na kierunek lekarski i mamy już 5 osób na jedno miejsce, a matury jeszcze się nie zakończyły. Mamy też sygnały, że Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała nasz wniosek o utworzenie kierunku prawo i na 90 procent od października zaczniemy kształcić studentów również na kierunku prawnym.

Prof. Wojtyła dodał, że te szybkie zmiany są następstwo działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i wszystkich osób, które ją tworzyły, za co również podziękował. – Oni wszyscy pracowali na to, żeby stworzyć warunki do rozwoju uczelni. Gdybyśmy nie mieli budynków, dobrze wyposażonych laboratoriów nie mielibyśmy akademii i nie moglibyśmy tworzyć uniwersytetu. Cieszę, że się, że tego, co wyście stworzyli nie marnujemy, tylko próbujemy pomnożyć i rozwinąć – dodał rektor.

Prof. Andrzej Wojtyła został 51. Honorowym Obywatelem Miasta, a w tym zaszczytnym gronie są m.in. prezydent Stanisław Wojciechowski, patron Akademii Kaliskiej, Józef Piłsudski, Maria Dąbrowska, Jan Paweł II, Gustaw Arnold Fibiger III, Jan Ptaszyn Wróblewski czy prof. Wanda Wiłkomirska.

Wśród wyróżnionych tego dnia osób znaleźli się także inni przedstawiciele naszej uczelni. Odznakę Honorową Miasta Kalisza otrzymała prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Ewa Andrysiak, bibliotekarka, nauczycielka akademicka, prezeska Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu, wiceprezeska Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Natomiast tytuł „Honorowy Przyjaciel Kalisza” otrzymał dr Makary Górzyński, zawodowo związany z Ośrodkiem Badań Regionalnych Akademii Kaliskiej, autor wielu publikacji, popularyzator historii architektury Kalisza.

Wszystkim uhonorowanym gratulujemy.

Fot. Jakub Seydak