• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Staż ma charakter bezpłatny.

Szczegółowy opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu

👉organizowanie i uczestniczenie w posiedzeniach i naradach zarządu oraz sporządzanie protokołów ze spotkań

👉koordynowanie działań w zakresie organizacji spotkań zarządu

👉 obsługa sekretariatu

👉obsługiwanie korespondencji firmowej

👉utrzymywanie bieżących kontaktów z członkami RIG

👉współpraca z innymi podmiotami i organizacjami zewnętrznymi w ramach istniejących umów i ustaleń bieżących

Osoba do kontaktu:

Lidia Secler
Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
📞 telefon: 62 764 57 83
💻 email: rig@zeto.kalisz.pl