• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Przedsiębiorczość z Erasmusem

Specjalne prelekcje w języku angielskim dla zagranicznych studentów kaliskiej uczelni poprowadzili w ub. tygodniu konsultanci Enterprise Europe Network działającego przy Fundacji Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Dzięki Agacie Kobyłce – specjalistce ds. finansowania przedsiębiorstw oraz Paulinie Kwaśniewskiej – konsultantce ds. projektów, studenci poznali działalność instytucji otoczenia biznesu , środowisko, strukturę oraz organizację pracy w projektach unijnych. Ponadto dowiedzieli się jak wygląda proces składania dokumentacji przy ubieganiu się o środki finansowe na przykładzie preferencyjnej pożyczki dla przedsiębiorców Jeremie2. Zakończenie prelekcji stanowiły warsztaty z modelu biznesowego – narzędzia przydatnego dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub planujących wdrożenie nowej technologii, wprowadzenie nowego produktu lub usługi. Studenci zostali aktywnie włączeni do współudziału, a prelekcja przyjęła formę interakcji między prowadzącymi a słuchaczami. Organizatorem wydarzenia był uczelniany Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.