• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Do 23 września przedłużona została rekrutacja na wszystkie kierunki studiów w Akademii Kaliskiej.

Decyzję w tej sprawie podjął rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła.

Zgodnie z zarządzeniem, rekrutacja dodatkowa będzie trwała do 23 września. – Otrzymujemy

sygnały, że nie wszyscy studenci zdążyli złożyć dokumenty, dlatego wychodząc naprzeciw

oczekiwaniom, podobnie jak w latach poprzednich, zarządziłem dodatkową rekrutację. Mam

nadzieję, że każdy chętny kandydat na studia zdąży z dostarczeniem wszystkich wymaganych

dokumentów – przyznał rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła.

Akademia Kaliska oferuje 21 kierunków studiów pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie na

kierunku fizjoterapia oraz 9 kierunków studiów drugiego stopnia. Dwa dodatkowe kierunki studiów

można studiować na Wydziale Medyczno – Społeczno – Technicznym we Wrześni. Z pełną ofertą

edukacyjną Akademii Kaliskiej można się zapoznać, klikając w link: https://rekrutacja.akademia.kalisz.pl/oferta/