• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Kalisz dla Młodych

„Kalisz dla młodych”

Program „Kalisz dla młodych” to oferta najmu lokalu mieszkalnego kierowana do osób młodych pracujących lub uczących się na terenie miasta Kalisza.

Uprawnionymi do złożenia wniosku są:

  • studenci Akademii Kaliskiej rekomendowani przez Rektora Uczelni lub osobę przez niego upoważnioną, które w dacie wniosku nie ukończyły 30 roku życia,
  • absolwenci Akademii Kaliskiej rekomendowani przez Rektora Uczelni lub osobę przez niego upoważnioną, które w dacie wniosku nie ukończyły 30 roku życia,

którzy pracują lub uczą się na terenie Miasta Kalisza.

Druk wniosku pobrać można w Dziekanatach, Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów lub na stronie internetowej (link)

Do wniosku należy dołączyć:

  • pisemną opinię Dziekana Wydziału,
  • aktualne zaświadczenie o pozostaniu w stosunku pracy lub promesy pracy oraz średnie miesięczne wynagrodzenie netto z 3 ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • opinie o pracy zawodowej wystawionej przez pracodawcę (dot. osób pracujących)

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów, ul. Nowy Świat 4, II p. pokój nr 28 bądź po godzinach pracy Sekcji wniosek należy wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w holu na I piętrze.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:

p. Kamila Kubis

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Urzędu Miasta Kalisza Tel. (62) 765 – 44 -24

Wniosek do pobrania:

Wniosek – Kalisz dla młodych (PDF)