• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Akademia Kaliska zacieśnia współpracę z policją. W środę 17 maja br. porozumienie w tej sprawie podpisali rektor Akademii Kaliskiej prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła i Komendant Miejski Policji w Kaliszu insp. dr inż. Dariusz Bieniek.

Jak podkreślają władze uczelni dobra współpraca trwa od lat, teraz została sformalizowana i ujęta w ramy pisemnego porozumienia. – Z jednej strony funkcjonariusze będą wsparciem dla naszych studentów i pracowników, przekazując im szeroko pojętą wiedzę praktyczną, a z drugiej strony komenda będzie korzystać z doświadczeń naszych ekspertów – mówi koordynator porozumienia po stronie uczelni mgr Łukasz Mikołajczyk, dyrektor administracyjny i zastępca kanclerza Akademii Kaliskiej.

Głównym celem porozumienia jest wykorzystanie doświadczeń obu stron, w tym dorobku naukowego uczelni, poprzez realizację wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zgodnie z zapisami podpisanego 17 maja dokumentu, współpraca będzie realizowana w szczególności poprzez:

a) wspólne prowadzenie projektów badawczych w dziedzinie nauk pozostających w zainteresowaniu Stron;

b) promowanie wymiany między instytucjami poprzez zapraszanie pracowników Uczelni i personelu Komendy do uczestniczenia w różnych działaniach związanych z nauczaniem, badaniami i profesjonalnym rozwojem;

c) wymianę doświadczeń edukacyjnych, metodycznych i organizacyjnych, poprzez  wzajemne kontakty przyczyniające się do wypracowania jak najbardziej optymalnych i   efektywnych kierunków działań;

d) współorganizowanie lub wspólny udział w konferencjach, sympozjach, seminariach i innych przedsięwzięciach naukowych i społecznych;

e) wymianę informacji w zakresie nauczania, programów kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych.