• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Porozumienie Akademii Kaliskiej i spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe-1

Akademia Kaliska rozpoczęła współpracę z Oświetleniem Ulicznym i Drogowym sp. z o.o. Porozumienie obejmuje między innymi realizację wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz organizację odbywania staży, praktyk zawodowych i dyplomowych. Dokument podpisano 
w piątek 18 marca 2022 roku. 

Głównym celem działalności jest szeroko pojęta usługa oświetleniowa, polegająca na zapewnieniu dopływu energii i utrzymaniu w należytym stanie technicznym infrastruktury oświetleniowej. Aktualnie współpracujemy ze 109 jednostkami samorządu terytorialnego, zlokalizowanymi na terenie 
3 województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Pragnąc się rozwijać, chcemy wprowadzać nowoczesne rozwiązania i  pracować nad innowacjami, dlatego min powołaliśmy w Spółce wydział rozwoju i nowych technologii, którego celem jest wdrażanie i rozwijanie nowoczesnych usług dla jednostek samorządu terytorialnego. Cieszy nas podpisanie umowy z Akademią Kaliską, dzięki czemu będziemy mogli wspólnie podejmować działania badawcze i naukowe oraz pozyskiwać kadrę techniczno-inżynieryjną. – 
mówił mgr inż. Maciej Witczak Prezes Zarządu Oświetlenie Uliczne 
i Drogowe sp. z o.o. 

Dzisiejsze  porozumienie stwarza szanse dla wielu wspólnych przedsięwzięć w zakresie nauki, projektów badawczych, a także rozwoju praktyk studenckich i potencjalnych miejsc pracy dla naszych absolwentów. Z pewnością zaowocuje to konkretnymi rozwiązaniami, poświęconymi istotnym dla profilu spółki zagadnieniami. Pokazuje to wyraźnie, że obie strony chcą w ten sposób jak najlepiej wykorzystać swoje zasoby wiedzy i doświadczenia. – podkreślił prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła – Rektor uczelni. 

Nawiązana formalnie współpraca, otwiera szerokie możliwości  związane z wykorzystaniem doświadczeń i dorobku naukowego uczelni oraz potencjału i pozycji spółki na rynku dla działań służących dobru stron oraz całemu regionowi.