• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Minister zdrowia udzielił Akademii Kaliskiej akredytacji na prowadzenie studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo. Pozytywną rekomendację wystawiła uczelni Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych i na tej podstawie minister przyznał 5-letnią akredytację.

Biorąc udział w procesie akredytacyjnym, Akademia Kaliska musiała wskazać m. in. sposób realizacji programu kształcenia, wykazać się odpowiednią kadrą prowadzącą kształcenie, bazą dydaktyczną w tym taką, gdzie odbywa się kształcenie kliniczne, a także wewnętrzny system oceny jakości nauczania. Dodatkowo kilka tygodni temu przedstawiciele Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych dokonali wizytacji w Akademii Kaliskiej, podczas której sprawdzano m. in.infrastrukturę szkoły, w tym wyposażenie niezbędne do realizacji założonych celów kształcenia, czy kwalifikacje kadry do prowadzenia zajęć teoretycznych, praktycznych i praktyk zawodowych objętych programem kształcenia. We wszystkich aspektach uczelnia uzyskała pozytywne rekomendacje, dzięki czemu uzyskała certyfikat na kształcenie magistrów położnictwa, na kolejne 5 lat.

– Mamy doskonałą kadrę naukowo – dydaktyczną, mamy odpowiednią infrastrukturę by prowadzić proces kształcenia – w tym Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, która robi ogromne wrażenie na odwiedzających uczelnię gościach, a także innowacyjny program nauczania. To wszystko złożyło się na pozytywną rekomendację, a w konsekwencji przyznanie akredytacji, na kolejne 5 lat. Na tym nie poprzestajemy, pracujemy nadal, aby uzyskiwać kolejne certyfikaty i otwierać kolejne kierunki – powiedział prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej.