"PRAKSEOLOGIA W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE"

Organizator konferencji:
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Wydział Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej im. Prezydanta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Współorganizatorzy konferencji:
Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych
Instytut Socjologii
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Teldat Sp. z o.o. sp. k.
CMGI Sp. z o.o.
Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej

Prakseologia
Prakseologia towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów. Ludzkość od zawsze pragnęła stworzyć normy i zasady skutecznego, sprawnego oraz racjonalnego działania, które pomogą jej uporządkować świat. Prakseologia to więc sztuka określania celów i doboru środków odpowiednich do ich realizacji. Ślady myślenia prakseologicznego odnajduje się już w starożytnych maksymach, aforyzmach i ludowych przysłowiach, czy taż przestrogach, które od wieków uczą ludzi jak działać skutecznie i efektywnie. Dotyczą one zatem praktyczności podejmowanych działań. Tego rodzaju myślenie jest niezbędne w naukach o bezpieczeństwie oraz zarządzaniu każdą organizacją. Dlatego prakseologia jest kluczowa w kontekście bezpieczeństwa i zarządzania.

Obszary tematyczne:

 • sprawność działania w systemie bezpieczeństwa narodowego,
 • sprawność działania w systemie obrony,
 • sprawność działania w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi,
 • sprawność działania zautomatyzowanych systemów kierowania i dowodzenia,
 • sprawność działania systemu zarządzania kryzysowego,
 • sprawność w edukacji dla bezpieczeństwa
 • sprawność w doskonaleniu form i metod szkolenia obronnego
 • sprawność działania w planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu operacji we współczesnych konfliktach do wspierania zamierzeń politycznych państwa w kreowaniu bezpieczeństwa narodowego, regionalnego i globalnego
 • organizacje turkusowe,
 • obszary zmian w organizacji,
 • etyczność, racjonalność, efektywność, skuteczność, ekonomiczność, oszczędność, sprawność w zarządzaniu i dowodzeniu,
 • prakseologiczna szkoła T. Kotarbińskiego,
 • prakseologiczna szkoła austriacka,
 • perspektywy prakseologii jako nauki,
 • prakseologia a globalizacja.

Zakres tematyczny panelu studenckiego 19 listopada 2021 – Prakseologia w teorii walki, obronie i ochronie

 1. W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną liczyć się należy z możliwością przeprowadzenia konferencji za pośrednictwem Internetu, przy wykorzystaniu narzędzia Microsoft Teams. Link do konferencji zostanie rozesłany do połowy listopada. Logowanie próbne odbędzie się w dniu 17 listopad 2021 r. O szczegółach będziemy informować mailowo.
 2. Organizatorzy konferencji zapewniają publikację materiałów konferencyjnych w formie rozdziału w recenzowanej monografii. Punktacja MEiN 20,000. Tekst rozdziału do 40 tysięcy znaków wraz z tytułem, słowami kluczowymi oraz streszczeniem (200-250 wyrazów) w języku polskim i angielskim oraz afiliacją i nr ORCID Autora należy złożyć do dnia 8 listopada 2021 r. na adres: k.malasiewicz@akademiakaliska.edu.pl. Tekst powinien być przygotowany zgodnie z wymogami edytorskimi – patrz załącznik schemat rozdziału. Dopuszcza się wyłącznie grafiki czarno-białe bądź w odcieniach szarości. Organizatorzy nie będą przyjmować tekstów niezgodnych z w/w wymogami.
 3. Szczegółowe pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do:
  1. dr hab. inż. Konrad Malasiewicz, tel. +48 668 411 448; e-mail: k.malasiewicz@akademiakaliska.edu.pl
  2. dr inż. Aneta Pisarska, tel. +48 889 089 995; e-mail: a.pisarska@akademiakaliska.edu.pl

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
ul. Nowy Świat 4 Collegium Novum 
I piętro, s. błękitna

18.11.2021 r.

Panele naukowe – Sala Błękitna, Collegium Novum,
Panel studencki – sala 103, Collegium Novum,

11:00 – uroczyste rozpoczęcie konferencji

11.20 – 13.00 – Panel I

13.00 13.30 – przerwa kawowa

13.30 – 15.30 – Panel II

15.30 15.45 – przerwa kawowa

15.45 – 17.00 – Panel III

17.00 – 17.15 – podsumowanie konferencji

17.45 – uroczysta kolacja

19.11.2021 r.

11.00 – 14.00  Panel studencki – wystąpienia studentów

14.00 Zakończenie konferencji

 

30.10.2021 r. – termin nadsyłania zgłoszeń z tematem referatu

08.11.2021 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów referatów zgodnie z wymogami redakcyjnymi

10.11.2021 r. – termin wnoszenia opłaty konferencyjnej

18.11.2021 r. – konferencja i panel studencki

19.11.2021 r. – prezentacja wyników prac zrealizowanych w panelu studenckim

 

Komitet Naukowy

Patronat Honorowy
prof. dr hab. Witold Kieżun

Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Z-ca Przewodniczącego
dr hab. Jan Maciejewski prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski

 

Członkowie (w kolejności alfabetycznej)

 • dr inż. Łukasz Apiecionek, prof. UKW
 • prof. dr hab. Tadeusz Buksiński, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Leopold Ciborowski, AMW
 • dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, PWST-E
 • dr Anna Chabasińska, AJP
 • dr hab. Aleksander Charnowalu – prof. Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu im. A. S. Puszkina w Brześciu
 • dr hab. inż. R. Chrobak, prof. Akademii Sztuki Wojennej
 • dr hab. inż. Piotr Dela prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. Ireneusz Dziubek prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Jan Frąszczak prof. Akademii Kaliskiej
 • prof. dr hab. Beata Glinkowska, UŁ
 • dr inż. Joanna Iwko, PWr
 • prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, WSP
 • dr Wiesław Jaszczur, Akademia Kaliska
 • dr Paweł Kamiński, Akademia Kaliska
 • dr hab. Kamil Kardis – prof. Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie
 • dr Roman Kaszubowski, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij, KA
 • prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski, AWL
 • prof. dr hab. Stefan Kowal, Akademia Kaliska
 • dr Adam Kruk, SAN, Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa, PW
 • dr inż. Henryk Kruszyński
 • prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, Akademia Kaliska
 • dr hab. inż. Marek Kubiński, prof. Akademii Kaliskiej
 • prof. dr hab. Rafał B. Kuc, SAN
 • dr Anna Ludwiczak prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Zdzisław Ludziejewski, WSZI „Copernicus” Wrocław
 • dr hab. inż. Konrad Malasiewicz, prof. Akademii Kaliskiej
 • prof. Józef Matis, AOS Słowacja
 • prof. Maria Martińska, AOS Słowacja
 • prof. dr hab. Maria Miczyńska-Kowalska, UP Lublin
 • dr hab. Hanna Mizgajska, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. Andrzej Młodak, prof. Akademii Kaliskiej
 • prof. Karol Murdza, Akademia Policyjna, Słowacja
 • dr Olga Nowaczyk, UWr,
 • dr Julia Nowicka, Akademia Sztuki Wojennej
 • prof. dr hab. Yury Pauliuchuk – Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu
 • dr Bogumiła Pawlaczyk, Akademia Kaliska
 • prof. Maria Petrufova, AOS Słowacja,
 • dr inż. Aneta Pisarska, Akademia Kaliska
 • dr Katarzyna Piskrzynska, MUP Oświęcim
 • prof. dr. hab. Andrzej Polak, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Jan Posobiec, Akademia Kaliska
 • dr inż. Norbert Prusiński, Akademia Kaliska
 • dr Zuzana Przyłuska, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Nadezhda Psareva – Akademia Pracy i Stosunków Społecznych w Moskwie
 • prof. dr hab. Grzegorz Raubo, Akademia Kaliska
 • dr Izabela Rącka, Akademia Kaliska
 • dr hab. Grzegorz Rdzanek, UJK
 • dr hab. inż. Tomasz Rubaj, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Tatsjana Siluk – Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu
 • dr hab. Mirosław Skarżyński, prof. Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, UMCS
 • dr Małgorzata Stochmal, UWr
 • dr hab. inż. Waldemar Scheffs, prof. Akademii Kaliskiej
 • prof. dr hab. Bogdan Szulc, Akademia Sztuki Wojennej
 • prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk, PW
 • prof. dr hab. Maria Trojanek, Akademia Kaliska
 • dr Aneta Uss-Lik, UWr
 • prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, UŁ
 • dr Beata Wenerska prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Wojciech Winkler, Akademia Kaliska
 • dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. UWr, UWr
 • dr Andrzej Wisz
 • dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus, Akademia Sztuki Wojennej
 • dr Monika Zawartka, UWr

Kontakt

dr inż. Aneta Pisarska, tel. +48 889 089 995
e-mail: a.pisarska@akademiakaliska.edu.pl

dr Piotr Pieńkowski, tel. +48 71 375 51
e-mail: piotr.pienkowski@uwr.edu.pl

mgr Monika Majchrzak, tel. +48 791 927 187
e-mail: m.majchrzak@akademiakaliska.edu.pl

mgr Sławomir Fiodorów,
e-mail: slawekfiodorow@gmail.com

dr inż. Łukasz Apiecionek, prof. UKW

dr inż. Krystian Frącik tel. 662 781 980
e-mail: k.fracik@akademiakaliska.edu.pl

dr inż. Sławomir Wronka tel. 660 200 208
e-mail: s.wronka@akademiakaliska.edu.pl

mgr. Zosia Marciniak
e-mail: z.marciniak@akademiakaliska.edu.pl

Opłatę konferencyjną w wysokości:

– 300 zł – udział czynny wraz z publikacją w monografii (20pkt) oraz certyfikat uczestnictwa czynnego;

– 150 zł – udział w warsztatach studenckich;

– 100 zł – opublikowanie rozdziału w monografii bez udziału w konferencji (po zakwalifikowaniu materiału do publikacji);

– 50 zł – udział bierny oraz certyfikat uczestnictwa biernego

należy wnieść na konto:

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

86 1240 6609 1111 0010 2612 4161

W tytule przelewu prosimy umieścić:  imię i nazwisko uczestnika konferencji – Prakseologia

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • udział w Konferencji,
 • poczęstunek w czasie przerw,
 • kolację w pierwszym dniu Konferencji,
 • publikację.

Osoby zainteresowane rezerwacją noclegu proszone są o kontakt z Komitetem organizacyjnym.

Lokalizacja konferencji

Dokumenty do pobrania

Skip to content