• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

12 patentów, 4 prawa do wzorów przemysłowych oraz 7 praw ochronnych na znak towarowy – tak wygląda bilans dotychczasowej działalności patentowej Akademii Kaliskiej. Wśród nich m. in. jednorazowa toaleta, pasta z wędzonej tołpygi, czy dezaktywatory broni.

Za uczelniane patenty odpowiada Instytut Centrum Badawczo – Wdrożeniowe, na czele którego stoi prof. Ireneusz Dziubek. – Za nami rok bardzo intensywnej pracy – powiedział prof. Dziubek podczas spotkania podsumowującego ubiegłoroczną działalność. – Wcześniej byliśmy ograniczeni problemem pandemii i to się przełożyło na szereg badań. Niezależnie jednak od wszystkiego udało się zakończyć trzy projekty w tym: wielomodułowy projekt ,,Organizacja bezpieczeństwa pacjentów ograniczonych ruchowo”. To pomysł JM rektora, prof. Andrzeja Wojtyły, który zwrócił uwagę że to problem ogromny problem dla wolontariuszy, którzy opiekują się niepełnosprawnymi pacjentami. Zwróciliśmy na to uwagę i zajęliśmy się m. in. ewakuowaniem takich osób, w tym o wadze powyżej 140 kg. Rektor zwrócił uwagę na fakt, iż często w obiektach szpitalnych, które nie są nowoczesne, szerokości ościeżnic są mniejsze niż łóżka rehabilitacyjne. Dlatego ten projekt odpowiada zapotrzebowaniu i wskazuje, jak powinno wyglądać łóżko i jak transportować chorego. Pragnę podkreślić również, iż do naszej uczelni zgłaszają się interesariusze zewnętrzni, co jest dowodem wysokiego zaufania. Jeden z nich zgłosił się w sprawie spożywczego przetwarzania rybnych przetworów mięsnych, a kolejny – firma znana w całej Europie – w sprawie przemysłowej technologii postarzania tradycyjnego alkoholu typu Starka. Oczywiście na tym się nie zatrzymujemy, ponieważ liczymy, że przyszły tok będzie dla nas również korzystny, gdyż zgłosiliśmy 15 kolejnych patentów. Nasze patenty obejmuję nauki o bezpieczeństwie i nauki o zdrowiu i w tym drugim przypadku jesteśmy w czołówce.

– Nasze wysiłki w tym zakresie zostały zauważone i docenione – przyznał prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej. – Instytut Karolinska który ma 2 tys. doktorantów z całego świata, sam zabiegał o możliwość współpracy z nami. Jak się okazało, uzyskał on dotychczas ani jednego patentu, a liczba zarejestrowanych patentów przez młodą uczelnię, jaką jest Akademia Kaliska, robi ogromne wrażenie. Trendy światowe są bowiem takie, żeby nie tylko pracować naukowo, ale również wdrażać projekty w życie, co nam się udaje. 

Centrum Badawczo Wdrożeniowe Akademii Kaliskiej tworzą nie tylko pracownicy kaliskiej uczelni, ale również uznani naukowcy z całej Polski, m. in. z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademii Mazowieckiej w Płocku, Politechniki Częstochowskiej czy Wojskowej Akademii Technicznej.

– Trzeba podkreślić duży wysiłek i wkład prof. Dziubka, który przedstawił duże osiągnięcia instytutu. Działalność centrum zmierza w dobrym kierunku i jestem pod wrażeniem tego, co tutaj usłyszałem i zobaczyłem. Miałem mylne wrzenie, że uczelnie tego typu powinny skupić się na kształceniu. Akademia Kaliska pokazała, że ma ogromny potencjał – powiedział prof. Józef Gacek, który otrzymał akt powołania do rady Centrum Badawczo – Wdrożeniowego Akademii Kaliskiej.

PROJEKTY NAUKOWO – BADAWCZE ZAKOŃCZONE W 2022 ROKU:

 • Wielomodułowy Projekt Naukowo – Badawczy Akademii Kaliskiej, pod zbiorczym tytułem: Organizacja bezpieczeństwa pacjentów ograniczonych. W jego ramach wyodrębniono projekty: ,,Łóżko do transportu chorych”, ,,Wielofunkcyjny adapter łóżka rehabilitacyjnego do celów szybkiej ewakuacji i osób z nadwagą 140+”,
 • Wielomodułowy Projekt Naukowo – Badawczy Akademii Kaliskiej pod tytułem: Spożywcze przetwarzanie rybnych przetworów mięsnych,
 •  Projekt Naukowo-Badawczy Akademii Kaliskiej pod tytułem: Urządzenie do wspomagania właściwości ruchowych osób z dysfunkcją kończyn górnych.

PROJEKTY NAUKOWO – BADAWCZE ROZPOCZĘTE W 2022 ROKU:

 • Wielomodułowy Projekt Naukowo-Badawczy Akademii Kaliskiej pod tytułem: Opracowanie przemysłowej technologii postarzania tradycyjnego alkoholu typu Starka.
 • Projekt Naukowo-Badawczy Akademii Kaliskiej pod tytułem: Organizacja zarządzania szybkiego przezbrajania maszyny w oparciu o koncepcję SMED.
 • Międzyuczelniany Projekt Naukowo-Badawczy pod przewodnictwem Akademii Kaliskiej pod tytułem: Zarządzanie dostępem pojazdów ciężarowych do stref chronionych – mobilny system antyterrorystycznego zabezpieczenia drogowego.

Działalność patentowa w sferze nauk o zdrowiu:

 • otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 241042 na wynalazek pt.: Spożywczy przetwór rybny korzystnie z tołpygi wędzonej i sposób wytwarzania spożywczego wyrobu rybnego, na wniosek oznaczony numerem: P.433231,
 • otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 241219 dnia na wynalazek pt.: Urządzenie do wspomagania właściwości ruchowych osób z dysfunkcją kończyn górnych, zwłaszcza z dysfunkcją możliwości chwytnych dłoni, na wniosek oznaczony numerem: P.435388,
 • otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 241619 dnia 07.11.2022 r. na wynalazek pt.: Toaleta jednorazowa, na wniosek oznaczony numerem: P.436297.

Działalność patentowa w sferze nauk o bezpieczeństwie:

 • otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 239811 dnia na wynalazek pt.: Sposób dezaktywacji broni strzeleckiej systemu Kałasznikow, na wniosek oznaczony numerem: P.430843,
 • otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 239985 dnia na wynalazek pt.: Dezaktywator broni strzeleckiej systemu Kałasznikow, na wniosek oznaczony numerem: P.430842,
 • otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 241593 dnia na wynalazek pt.: Polowy dezaktywator broni strzeleckiej o kalibrze 7,62×54 R zwłaszcza dla amunicji z kryzą zewnętrzną typu R., na wniosek oznaczony numerem: P.432273,
 • otrzymanie i ogłoszenie patentu nr PL 241594 dnia 27.10.2022 r. na wynalazek pt.: Sposób dezaktywacji broni strzeleckiej w warunkach polowych, zwłaszcza broni strzeleckiej kalibru 7,62×51 NATO i pokrewnym dla amunicji z kryzą wewnętrzną, na wniosek oznaczony numerem: P.432276.