• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
zaporszenie na forum przedsiębiorczości

PARP Forum Przedsiębiorczości

9 grudzień 2020r.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza społeczność akademicką do czynnego udziału w PARP Forum Przedsiębiorczości .

PARP Forum Przedsiębiorczości to nowa przestrzeń dla dyskusji w której polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, menadżerowie oraz eksperci z różnych dziedzin podzielą się swoją wiedzą, poglądami oraz doświadczeniami. Organizatorem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju  Przedsiębiorczości oraz Forum Przedsiębiorczości.   Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rozwoju ,Pracy i Technologii . Spotkania odbywać się będą w formule online . Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

Więcej informacji oraz szczegółowy program wydarzenia pod linkiem :

Program wydarzenia oraz szczegółowe informacje otwiera się w nowym oknie