• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Śniadanie Turkusowe

Gościem ósmego „Turkusowego Śniadania” w Kaliszu był Andrzej Jeznach, doktor nauk ekonomicznych, przedsiębiorca, menedżer (pracował m.in. na odpowiedzialnych stanowiskach w korporacjach międzynarodowych, był dyrektorem przedstawicielstwa BMW w Rosji), coach oraz autor bestsellerowych książek o zarządzaniu. W maju 2021 ukazała się kolejna jego książka z serii „Szef, który ……” pt. „Szef, którego szukamy. Rzecz o odpowiedzialności”. Dwie z jego książek, a mianowicie „Szef, który ma czas” i „Szef, który myśli” były w latach 2017 i 2019 nominowane przez Dziennik Gazetę Prawną do nagrody Economicus dla najlepszej książki biznesowo-ekonomicznej. Ostatnio wydana książka, podobnie jak poprzednie, wzbudziła bardzo duże zainteresowanie w środowisku biznesowym i to przemyślenia w niej zawarte były tematem przewodnim spotkania. Andrzej Jeznach jest bowiem ceniony za wnikliwą oraz rzeczową analizę tradycyjnych i nowoczesnych teorii i praktyk zarządzania. W swoich książkach wskazuje on na licznych przykładach, że samoorganizacja, poczucie wspólnoty i sensu, oparte na zaufaniu rzeczywiste delegowanie procesów decyzyjnych i uprawnień są możliwe i mogą przekładać się na wyniki finansowe firmy. Takie podejście niesie ze sobą również ryzyko, jednak można je ograniczać poprzez łączenia autentyzmu i głębokiego realizmu lidera z zaufaniem i wiarą w humanizm w biznesie, dobór właściwych ludzi i biznesową pokorę.

W takcie spotkania Andrzej Jeznach poddał wnikliwej i odważnej analizie ideę, a także praktyki turkusowego zarządzania i samoorganizujących się organizacji. Wskazał na praktykowany w swojej organizacji bezwarunkowy szacunek dla ludzkiej godności (pracowników, klientów dostawców itp.), wspólne poszukiwanie sensu oraz dążenie do sukcesu, jednak tylko w obliczu współodpowiedzialności wszystkich członków organizacji. Wolność i odpowiedzialność to nierozerwalne atrybuty humanizmu w biznesie i zarządzaniu. Nie wolno bowiem akcentować praw pracowników bez równoczesnego wskazania na obowiązki czy też odpowiedzialność każdej jednostki za los własny i wspólnoty oraz konieczność samorozwoju. Andrzej podzielił się swoim niezwykle bogatym, ponad trzydziestoletnim, doświadczeniem przedsiębiorcy i bycia prezesem kilku organizacji biznesowych z siedzibami w Hamburgu i Moskwie. Na koniec opowiedział również o motywach przekazania sterów swojej firmy młodszym kolegom, co miało miejsce w 2019 roku.

Spotkanie zostało zorganizowane przez lokalnych opiekunów TŚ w Kaliszu, tj. Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej w Kaliszu, Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz firmę Brewa s.c. Spotkanie w formule on-line poprowadziła Aneta Pisarska.

Kolejne śniadanie biznesowe z Adrianem Tomaszewskim, People & Culture Managerem w firmie DeSmart, planowane jest na lipiec 2021 roku.
O szczegółach organizatorzy poinformują już wkrótce.

Aneta Pisarska