• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

11 osobowa grupa studentów Wydziału Nauk Społecznych w okresie od października do listopada b.r. uczestniczyła i pomyślnie ukończyła szkolenie z zakresu obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Studenci w ramach 35 godzin szkoleniowych nabyli zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę i umiejętności wymagane przy obsłudze wózka jezdniowego.

Istotnym aspektem szkolenia było uzyskanie uprawnień  kwalifikacyjnych potwierdzonych zewnętrznym egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego .
Wszyscy studenci pomyślnie zdali egzamin i uzyskali stosowne uprawnienia.

 Organizatorem szkolenia był Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości , wykonawcą Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy zdobycia uprawnień kwalifikacyjnych !