• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W dniu 23 maja 2023 roku w Akademii Kaliskiej gościli historycy architektury i budowy miast z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych reprezentowany przez doktora Makarego Górzyńskiego zorganizował specjalistyczne seminarium naukowe na temat planowania przestrzennego w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie XIX-XX wieku w aspektach politycznych i społecznych. Podczas obrad zastanawiano się też nad przełożeniem i odniesieniem ówczesnych doświadczeń w zarządzaniu miastami na nasze obecne problemy miejskie. 

W spotkaniu, będącym kontynuacją tradycji seminarium prof. Agnieszki Zabłockiej-Kos z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Pracowni Badań nad Architekturą i Urbanistyką Nowoczesną wzięli udział naukowcy m.in. z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Polskiej Akademii Nauk i oczywiście Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM czy Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Współorganizatorem wydarzenia – będącego pierwszą edycją cyklu – była Pracownia “Burano” z Wrocławia i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, w którego lokalu przy Placu św. Józefa 2-4 odbyło się seminarium. Jego organizacja jest częścią budowy kaliskiej humanistyki uniwersyteckiej. W ramach spotkania, dofinansowanego przez Akademię Kaliską, odbył się także spacer historyczny po kaliskim parku – jednym z najstarszych ogrodów publicznych w Polsce. Seminarium jest pierwszym z cyklu

specjalistycznych debat naukowych, łączących refleksję historyczną z wnioskami na temat współczesnych problemów cywilizacyjnych i społecznych.

Oprac. dr Makary Górzyński, fot. Ewa Obała