• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Dziś w Akademii Kaliskiej odbyło się ll Forum Mechaniczne, którego organizatorami byli: firma Gühring, czołowy producenta precyzyjnych narzędzi do obróbki skrawaniem, Akademia Kaliska, Miasto Kalisz oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu. W murach Instytutu Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej obradowali naukowcy i studenci, a także przedstawiciele firm i instytucji z branży mechanicznej. Forum było okazją do popularyzacji nowoczesnych technologii wytwórczych, tzw. zielonej regeneracji narzędzi, podniesienia umiejętności oraz kwalifikacji kadry technicznej średniego i wyższego szczebla, ale także nawiązania szerszej współpracy naukowców z praktykami.

– Odnosząc się do tematyki dzisiejszego Forum, można zauważyć niezmienne zapotrzebowanie na wysokiej jakości wyroby z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów ekologicznych. Wiąże się to ze stosowaniem coraz lepszych materiałów konstrukcyjnych oraz precyzyjnych, wydajnych i opłacalnych sposobów ich obróbki. Widzimy to szczególnie w odniesieniu do intensywnego rozwoju produkcji obrabiarek i narzędzi, a zwłaszcza materiałów narzędziowych.– powiedział prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej, podczas otwarcia obrad. – Jako Akademia, chcemy również aktywnie włączyć się we wszystkich obszarach, w których działamy: w dydaktyce, badaniach, w transferze technologii itp. Stwarza to szerokie pole dla wspólnych inicjatyw, które są właściwym kierunkiem, niosącym w przyszłości wiele korzyści dla każdej ze stron.

Podczas Forum odbyły się wykłady, pokaz technologii obróbczych i dyskusja panelowa. Uczestnicy mieli tez okazję zwiedzić laboratoria Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych.

Na zakończenie zorganizowano zwiedzanie Kalisza oraz przejazd zabytkowym autobusem po mieście.