• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Nasza uczelnia podpisała kolejną umowę interinstutucjonalną z uczelnią partnerską w ramach programu Erasmus+. Nowa uczelnia zlokalizowana jest w Rumunii.

Uniwersytet Babeș-Bolyai to uczelnia rumuńska zlokalizowana w Klużu. Jej początki sięgają 1581 roku, co czyni ją najstarszą instytucją szkolnictwa wyższego w Rumunii. Uczelnia kształci ponad 50 000 studentów na 21 kierunkach.

Podpisana umowa pozwoli na mobilność studentów i pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu (Fizjoterapia i  Wychowanie fizyczne).

Film o uczelni partnerskiej otwiera się w nowym oknie

Zachęcamy do wyjazdów w ramach programu Erasmus+.