• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Dwa nowe kierunki studiów zostaną utworzone w Akademii Kaliskiej. Uczelnia uzyskała zgodę na utworzenie kierunku lotnictwo i kosmonautyka oraz biogospodarka.

Pomysł uruchomienia w Akademii Kaliskiej studiów o profilu praktycznym na kierunku lotnictwo i kosmonautyka wynika bezpośrednio z potrzeb społeczno-gospodarczych regionu kaliskiego. Zarówno potrzeba powstania takiego kierunku jak i sama koncepcja kształcenia były długo dyskutowane z przedstawicielami przedsiębiorstw zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy”.

Większość z nich produkuje elementy m.in. silników lotniczych, wykorzystując w tym celu najnowocześniejsze technologie wytwarzania. I właśnie te technologie będą przedmiotem kształcenia studentów na studiach inżynierskich na nowym kierunku lotnictwo i kosmonautyka.

Nowoczesne technologie stosowane w lotnictwie są szeroko wykorzystywane również w innych gałęziach przemysłu maszynowego, jak np. przemysł motoryzacyjny. Dlatego absolwenci nowego kierunku z łatwością znajdą pracę w przemyśle i będą dla pracodawców bardzo cennymi specjalistami – przyznaje dr inż. Antoni Niepokólczycki, dyrektor Instytutu Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej. – Kształceniem na nowym kierunku i jego programem interesują się oraz zgłosiły swoją gotowość do współpracy podczas jego realizacji, takie firmy jak: Pratt&Whitney Kalisz, WSK PZL Kalisz S.A., Meyer Tool Poland Sp. z o.o. w Kaliszu, Teknequip Kalisz Sp. z o.o. Ale to nie wszystko – powstaniem tego kierunku zainteresowany jest Aeroklub Ostrów Wielkopolski, który będzie mieć swój udział w procesie kształcenia w ramach nowego kierunku przyszłych pilotów oraz inżynierów mechaników naziemnej obsługi technicznej samolotów. Dodatkowo, działania zmierzające do uruchomienia kierunku lotnictwo i kosmonautyka poparła także Polska Agencja Kosmiczna. Agencja wskazuje na dynamicznie rosnące potrzeby kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej, w szczególności inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Agencja zaproponowała i zobowiązała się do poprowadzenia przedmiotu wprowadzającego do zagadnień inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Dodatkowo zadeklarowała współpracę w organizacji praktyk i stażów studenckich w krajowych i zagranicznych ośrodkach przemysłu kosmicznego oraz w samej Agencji. Polska Agencja Kosmiczna spodziewa się, że wraz z rozwojem tego kierunku pojawi się możliwość podejmowania wspólnych inicjatyw o charakterze naukowo-badawczym. Będzie to nowość w skali regionu, ale w dłuższej perspektywie czasu bardzo potrzebna biorąc pod uwagę nieuchronność angażowania się światowych producentów lotniczych w technologie kosmiczne.

Studia w Akademii Kaliskiej na kierunku lotnictwo i kosmonautyka stanowią optymalną ofertę dla studentów pragnących zdobyć ugruntowaną wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych ze wskazaniem na obszar lotniczy. Umożliwiają one szerokie kształcenie odpowiadające wymogom współczesnego rynku pracy w Polsce i na świecie.

Drugim nowym kierunkiem w ofercie Akademii Kaliskiej jest biogospodarka. Warto wspomnieć, że kilka lat temu Komisja Europejska przyjęła strategiczny dokument pt.: „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: Biogospodarka dla Europy”, w którym określono strategię i plan działań Unii Europejskiej w zakresie zmiany gospodarki europejskiej na gospodarkę opartą na zrównoważonym rozwoju i nowych technologiach biologicznych. Ustalono priorytety, m.in. prowadzenie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi, zmniejszenie zależności od zasobów nieodnawialnych, łagodzenie zmian klimatycznych i przystosowywanie się do nich przez opracowanie systemów produkcyjnych o mniejszej emisji gazów cieplarnianych, tworzenie miejsc pracy i utrzymanie konkurencyjności europejskiej gospodarki. Jednym słowem nowy kierunek dokładnie będzie realizował cele, wskazane przez Komisję Europejską, wszak biogospodarka to dział nauki, który uczy jak wykorzystywać biologiczne zasoby odnawialne w celu tworzenia dóbr i usług.

Absolwent nowego kierunku zdobędzie wiedzę z zakresu technologii wytwarzania i stosowania paliw alternatywnych, pozna trendy rozwojowe z zakresu odnawialnych źródeł energii, m.in. czystego wodoru, pozyska umiejętności wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych z tego obszaru. Będzie posiadał umiejętności kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów i kreowania rozwiązań w szeroko pojętej sferze biogospodarki.

Absolwenci biogospodarki nie powinni mieć kłopotów ze znalezieniem pracy po ukończeniu studiów. Zatrudnienie można będzie znaleźć w przedsiębiorstwach produkcyjnych zajmujących się recyklingiem i odzyskiwaniem energii oraz przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się odnawialne zasoby naturalne i bioprodukty. Absolwenci mogą także podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną surowców, odpadów i bioproduków. Jest przygotowany do pracy w instytucjach naukowo – badawczych, organach administracji państwowej, samorządowej, a także organizacjach pozarządowych powiązanych z obszarem biogospodarki. Co ważne, uzyskane efekty kształcenia pozwolą również na podjęcie studiów drugiego stopnia.

Monitorujemy rynek pracy, ale również staramy się tak przygotowywać ofertę edukacyjną, aby odpowiadała ona najnowocześniejszym trendom – mówi prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej. – Przemysł lotniczy i wszystko co wiąże się z kosmonautyką cieszy się ogromnym powodzeniem wśród absolwentów szkół średnich, o czym świadczy liczba kandydatów na ten właśnie kierunek, na innych uczelniach. Cieszę się, że będziemy mieli właśnie lotnictwo i kosmonautykę w ofercie naszych kierunków. Biogospodarka to kolejny dział nauki, który ma przed sobą ogromną przyszłość. Nie zapominamy również o socjologii bezpieczeństwa, ponieważ jesteśmy jedyną w Polsce uczelnią, która będzie kształciła studentów na takim kierunku, a także o zarządzaniu kryzysowym. O tym, jak ważne to zagadnienie, najlepiej świadczy fakt, że od kilku lat (przez pandemię koronawirusa, później sytuację na granicy polsko – białoruskiej, wreszcie ze względu na wojnę na Ukrainie) mamy sytuację kryzysową.

Akademia Kaliska nadal czeka na decyzję w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego. Wniosek w tej sprawie został dwa dni temu przekazany przez ministerstwo edukacji i nauki do Polskiej Komisji Akredytacyjnej.