• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Z przyjemnością informujemy, że wśród tegorocznych laureatów stypendiów Fundacji Lanckorońskich, których dysponentem jest Polska Akademia Umiejętności, jest pracownik Instytutu Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – dr Jarosław Durka.

Pan doktor w ramach stypendium będzie prowadził badania w archiwach wileńskich na temat ziemiaństwa. Serdecznie gratulujemy!!!