• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o możliwości wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+. Mobilności zagraniczne muszą być realizowane z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów destynacji uczestników wymiany.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wyjazdy odbywa się w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą (email: e.wasielewska@akademia.kalisz.pl, email: monika.napadlek@akademia.kalisz.pl, tel. 62 7679566).

Wszystkie informacje o możliwościach wyjazdów znajdują się na stronie internetowej:
Współpraca międzynarodowa zakładka erasmus+