• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W Collegium Medicum Wydziału Nauk o Zdrowiu (13 maja) pielęgniarki, pielęgniarze oraz położne z południowej Wielkopolski przyjmowali podziękowania za ofiarną pracę, życzenia i gratulacje z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Gospodarzami obchodów byli Marek Przybył, przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu oraz prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej. W uroczystości uczestniczyli: wiceminister zdrowia Piotr Bromber, Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, a także wiceprezydent Kalisza Mateusz Podsadny.

– Moja obecność na dzisiejszej uroczystości jest przede wszystkim formą podziękowania dla Pań i Panów za obecność przy pacjencie, za zaangażowanie w pracy i profesjonalizm. Spodziewam się, że wykonując swój zawód odczuwacie Państwo satysfakcję, bo to bardzo ważne – powiedział wiceminister Piotr Bromber. – Świat w medycynie oraz jej otoczeniu bardzo się zmienia i właśnie rolą Ministerstwa Zdrowia jest zapewnienie warunków organizacyjnych oraz formalnych, by każdy zawód medyczny mógł rozwijać się adekwatnie do dynamiki zmian w jego otoczeniu. Kompetencje, umiejętności, wynagrodzenia – to są elementy, na których się skupiamy. Mam nadzieję, że nasze starania są dostrzegane i nie chodzi o tablice pochwalne, ale działanie w dialogu z Państwem – samorządem i związkami zawodowymi. Zależy nam na stworzeniu dobrych warunków dla wykonywania zawodów medycznych, jednak przede wszystkim na dobru pacjentów.

Wiceminister Piotr Bromber oraz prezes Mariola Łodzińska uhonorowali najbardziej zasłużonych pracowników służby zdrowia odznaczeniami resortowymi i medalami samorządu zawodowego. Gratulacje od ministra i rektora Akademii przyjęła również K inga Owczarek, finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Położnych oraz Katarzyna Stępień, wykładowczyni, która miała spory udział w przygotowaniu studentki do olimpiady.

O wysokim poziomie kształcenia pielęgniarek i położnych w Akademii Kaliskiej zapewniał przewodniczący Marek Przybył, który podkreślił walory dydaktyczne i naukowe kadry Wydziału Nauk o Zdrowiu, a także znakomite wyposażenie laboratoriów. Minister zdrowia miał okazję zwiedzić Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych, po którym oprowadzał dr Wojciech Grzelak, dyrektor Centrum. Minister chyba był trochę zaskoczony, że w Kaliszu mamy tak nowoczesne fantomy, przy pomocy których pielęgniarki i położne mogą zdobywać konkretne umiejętności, a w przyszłości z fantomów będą mogli korzystać także studenci kierunku lekarskiego. Prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej, przekazując życzenia i gratulacje pielęgniarkom oraz położnym, podkreślił, iż do tych zawodów odnosi się z ogromnym szacunkiem, bo jako lekarz na co dzień współpracuje z pielęgniarkami i dobrze wie, że ich praca jest nie do przecenienia. – W naszych zawodach bardzo ważne jest zbalansowanie empatii z asertywnością – powiedział prof. Andrzej Wojtyła. – Pacjenci oczekują empatii i taką należy im okazać, ale jednocześnie lekarz czy pielęgniarka muszą w pewnym momencie umieć powiedzieć nie, by skutecznie wdrażać proces leczenia. A to nie jest taka łatwa sztuka. Czasem trzeba wielu lat, by ów balans osiągnąć. Cieszę się, że prężnie działa samorząd pielęgniarek i położnych, bo kiedy byłem ministrem zdrowia, to miałem swój udział w budowaniu tego samorządu.

O samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych mówiła Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

– Wykonywanie naszego zawodu opieramy na trzech filarach, tj. samodzielności, niezależności i zaufaniu publicznym – powiedziała wiceprezes Łodzińska. Zależy nam na rozszerzaniu naszych kompetencji, by w niektórych, lżejszych przypadkach pielęgniarka mogła zaordynować pacjentowi leki i udzielić zwolnienia do 5 dni roboczych. Na przykład w czasie pandemii to pielęgniarki miały prawo kwalifikowania pacjentów do szczepień, a wcześniej byłoby to nie do pomyślenia. Sądzę zatem, że jest szansa, by uprawnienia pielęgniarek się poszerzały.

W czasie uroczystości oficjalnie otwarto Muzeum Pielęgniarstwa. Warto podkreślić, że powstało ono dzięki determinacji Tomasza Giędy, pasjonata, pracownika Wydziału Nauk o Zdrowiu, który przez kilka lat mozolnie zbierał eksponaty, poszukiwał ich niemal w całej Polsce, wydobywał z niejednego zapomnianego lamusa. Muzeum jest imponujące i z pewnością w przyszłości będzie się jeszcze powiększało. ​

Minister Piotr Bromber na zakończenie swojego pobytu w Kaliszu złożył wizytę w kaliskim szpitalu oraz zwiedził laboratoria uczelni przy ul. Poznańskiej, gdzie z rektorem, prof. Andrzejem Wojtyłą, kanclerzem Grzegorzem Szymańskim i Łukaszem Mikołajczykiem, dyrektorem administracyjnym, rozmawiał na temat planowanego otwarcia kierunku lekarskiego w Akademii Kaliskiej. (rec)