• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Milion złotych z ministerstwa dla Akademii Kaliskiej-1

Milion złotych dofinansowania otrzymała Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach ,,Dydaktycznej inicjatywy doskonałości”.

O dotacji poinformował na konferencji prasowej rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła, który przyznał, że kaliska uczelnia jest jedną z zaledwie kilkunastu, która otrzymała dofinansowanie na rozwój uczelni. – Pieniądze zostaną przeznaczone m. in. na doposażenie pracowni symulacji klinicznej ratownictwa medycznego, kosmetologii, fizjologii wysiłku i fizjologii klinicznej, doposażenie laboratoriów: badań geometrycznych kół zębatych, badań wytrzymałościowych kół zębatych, badań materiałowych kół zębatych Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych, jak również na doposażenie sal i pracowni komputerowych Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Politechnicznego oraz Laboratorium Systemu zarządzania Kryzysowego Jaśmin – powiedział prof. Wojtyła. – Planujemy również zakup monitorów interaktywnych dla Wydziału Nauk Społecznych, a część dofinansowania zostanie przeznaczona na rozbudowę infrastruktury sieciowej i serwerowej, a także na szkolenia dla nauczycieli akademickich i promocję kierunków studiów o profilu praktycznym.

Rektor podziękował ministrowi edukacji i nauki za pozytywną odpowiedź na wniosek Akademii Kaliskiej. – Mimo pandemii staramy się unowocześniać uczelnię – dodał prof. Wojtyła. – Niedawno otrzymaliśmy specjalne środki na kształcenie personelu medycznego. Ze względu na pandemię nie mogliśmy prowadzić zajęć praktycznych w szpitalach, korzystaliśmy więc z Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Niestety,  chcąc zachować reżim sanitarny, musieliśmy podzielić studentów na małe grupy, a to wiązało się z wypracowaniem przez wykładowców godzin nadliczbowych. Ministerstwo nas wysłuchało i otrzymaliśmy środki, by pokryć koszty prowadzenia zajęć. Warto dodać, że wystąpiliśmy z wnioskiem jako pierwsi, a po nas z podobnymi wnioskami zgłaszały się inne uczelnie, które miały podobne problemy. Teraz chciałbym jeszcze podziękować moim współpracownikom: kanclerzowi – Grzegorzowi Szymańskiemu, oraz dyrektorowi – Łukaszowi Mikołajczykowi, ponieważ to oni technicznie przygotowali wniosek i dzięki nim ta operacja zakończyła się powodzeniem.