Międzywydziałowy Zakład Matematyki i Statystyki jest międzywydziałową jednostką organizacyjną powołaną do organizowania i prowadzenia działalności dydaktycznej w zakresie matematyki, statystyki i ekonometrii na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych prowadzonych przez Uczelnię, w programach których widnieją te przedmioty.
  1. Prof. dr hab. Mirosław Krzyśko – kierownik Zakładu, pokój 207, Collegium Novum, ul. Nowy Świat 4
  2. Dr hab. Andrzej Młodak
  3. Dr Karol Deręgowski
  4. Dr inż. Agnieszka Pyć
  5. Dr inż. Ireneusz Wrociński
  6. Mgr Wojciech Łukaszonek
Skip to content