Głównym zadaniem Studium jest organizacja oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie lektoratów, w tym języków specjalistycznych, na wszystkich wydziałach uczelni. W ramach działalności jednostki organizowane są również językowe egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o wyjazd studyjny lub praktykę w ramach Programu LLP-Erasmus. 

Pracownicy Studium obok prowadzenia zajęć dydaktycznych pracują także nad przygotowywaniem skryptów do nauki języka specjalistycznego dla wszystkich kierunków uczelni oraz biorą czynny udział w konferencjach z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych. Obecnie studenci naszej uczelni mają możliwość wyboru języka obcego spośród angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego.

ZESPÓŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 1. mgr Agata Czepik
 2. mgr Beata Gradowska
 3. mgr Izabela Kolasińska
 4. mgr Katarzyna Kubasik
 5. mgr Iwona Kulińska-Badio
 6. mgr Katarzyna Mak
 7. mgr Magda Poniatowska
 8. mgr Sylwia Sadowska
 9. mgr Grażyna Wujkowska
 10. mgr Maria Ciesielska-Ciupek
 11. mgr Małgorzata Khamari

JĘZYK NIEMIECKI

 1. mgr Rafał Gaczyński

JĘZYK ROSYJSKI

 1. mgr Kazimierz Matusiak

JĘZYK HISZPAŃSKI

 1. mgr Sylwia Sadowska

KIEROWNIK MSJO

POKOJE LEKTORÓW

Skip to content