Międzywydziałowa Katedra Żywności i Żywienia

Międzywydziałowa Katedra Żywności i Żywienia realizuje działalność dydaktyczną w ramach kierunków: Dietetyka prowadzonego na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz Technologia Żywności i Żywienia prowadzonego na Wydziale Politechnicznym.
 1. Dr hab. n. o zdr. Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Profesor Akademii Kaliskiej – kierownik katedry
  Email: w.zukiewicz-sobczak@akademiakaliska.edu.pl
 2. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Antczak
  Email: t.antczak@akademiakaliska.edu.pl
 3. Dr n. med. Zuzanna Chęcińska-Maciejewska
  Email: z.checinska-maciejewska@akademiakaliska.edu.pl
 4. Dr hab. Joanna Kałuża, Profesor Akademii Kaliskiej
  Email: j.kaluza@akademiakaliska.edu.pl
 5. Dr inż. Elżbieta Konieczna
  Email: e.konieczna@akademiakaliska.edu.pl
 6. Dr inż. Jacek Kowara
  Email: j.kowara@akademiakaliska.edu.pl
 7. Dr hab. inż. Lucjan Krala, Profesor Akademii Kaliskiej
  Email: l.krala@akademiakaliska.edu.pl
 8. Dr hab. n. med. Grzegorz Mielcarz, Profesor Akademii Kaliskiej
  Email: g.mielcarz@akademiakaliska.edu.pl
 9. Mgr inż. Ewa Wawrzyńczak
  Email: e.wawrzynczak@akademiakaliska.edu.pl
Skip to content