• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pierwsza publiczna rozprawa doktorska z dyscypliny nauki o zdrowiu w Akademii Kaliskiej została obroniona. Tym razem przed komisją doktorską stanęła mgr Kamila Kmieć, która napisała dysertację na temat: Zachowania zdrowotne nauczycieli w kontekście uwarunkowań socjodemograficznych.

W skład komisji weszli: prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła – przewodniczący, oraz członkowie:  prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss, prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy, prof. dr hab. n. o kul. fizycznej Lechosław Dworak, prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Dariusz Kowalczyk, prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. i n. o zdr. Wioletta Żukiewicz-Sobczak, a recenzentami dysertacji zostali: prof. ucz. dr hab. n. o zdr. Małgorzata Pikala z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-DrożakUniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prof. dr hab. n. o zdr. Elżbieta Grochans, reprezentująca Pomorski Uniwersytet Medyczny w  Szczecinie.

Magister Kamila Kmieć jest absolwentką kierunku europeistyka Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej – przedstawiała doktorantkę promotor, prof. Katarzyna Sygit. – W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu ,,Zarządzanie jakością” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a w 2022 roku studia podyplomowe z zakresu ,,Higieny i epidemiologii” w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Jest współautorem 3 oryginalnych prac naukowych o łącznej punktacji 420 punktów MEiN – współczynnik wpływu Impact Factor  13,842 oraz jest autorem jak i współautorem 3 publikacji złożonych do druku. Doktorantka uczestniczyła czynnie w 7 konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uzyskała również wyróżnienie za przygotowanie publikacji przedstawionej w formie plakatowej podczas II Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny w Kaliszu. Od 2019 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny społecznej i Zdrowia Publicznego. Temat podjętych badan, którego wynikiem końcowym jest rozprawa doktorska, dotyczy ,,Zachowań zdrowotnych nauczycieli w kontekście uwarunkowań socjodemograficznych”.

Po przedstawieniu założeń i wyników rozprawy, głos zabrali recenzenci, którzy nie mieli wątpliwości, co do jakości pracy, którzy zwracali uwagę, iż rozprawa jest inspirująca i zawiera postulatywne wnioski. – Widać dojrzałość badawczą doktorantki – napisała prof. Małgorzata Pikal. – Rozprawa wskazuje, że doktorantka opanowała umiejętność samodzielnej palcach naukowej, przeprowadziła rzetelne badania i dokonała krytycznej analizy – dodała prof. Ewa Rudnicka-Drożak, która wnioskowała również o wyróżnienie pracy.

Po pytaniach członków komisji oraz i odpowiedziach doktorantki, odbyło się tajne głosowanie w którym jednogłośnie siedmiu głosujących opowiedziało się za podjęciem uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

– Uchwałę komisji doktorskiej oraz Rady Dyscypliny w sprawie nadania magister Kamili Kmieć stopnia naukowego doktora musi teraz przyjąć senat Akademii Kaliskiej. Już teraz jednak gratuluję doktorantce i życzę dalszych naukowych sukcesów – powiedział rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła.

– Dziękuję przewodniczącemu komisji i wszystkim członkom, paniom profesor, które były recenzentkami mojej rozprawy, ale nade wszystko pani prof. Katarzynie Sygit, która była promotorką mojej dysertacji. Dziękuję za poświęcony czas, cenne wskazówki i rady – przyznał mgr Kamila Kmieć, która będzie mogła posługiwać się stopniem naukowym doktora po przyjęciu uchwały przez uczelniany senat. Członkom komisji za wskazówki i rady, dziękuje promotorowi, za poświęcony czas.