Biuro rekrutacji

Tel: 62 76 79 520
Tel: 62 76 79 512

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 500

tel. 62 75 72 618

email: rektorat@uniwersytetkaliski.edu.pl

skrzynka ePUAP: /pwszpswk/SkrytkaESP

Dział Telefon Adres email
BIURO REKRUTACJI Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 520
Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 512
Napisz na adres: email rekrutacja@uniwersytetkaliski.edu.pl
BIURO REKTORA Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 500
Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 510
Napisz na adres: email biuro.rektora@uniwersytetkaliski.edu.pl
BIURO KANCLERZA Zadzwoń na numer: tel. 62 50 00 721
Napisz na adres: email biuro.kanclerza@uniwersytetkaliski.edu.pl
KANCELARIA Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 525
Napisz na adres: email kancelaria@uniwersytetkaliski.edu.pl
BIURO RZECZNIKA PRASOWEGO Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 597
Napisz na adres: email j.banasiak@uniwersytetkaliski.edu.pl
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 642
Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 529
Napisz na adres: email zamowienia.publiczne@uniwersytetkaliski.edu.pl
ZESPÓŁ AUDYTU Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 565
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 518
Napisz na adres: email iod@uniwersytetkaliski.edu.pl
PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 542
Napisz na adres: email j.przylecka@uniwersytetkaliski.edu.pl
PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. MIĘDZYNARODOWYCH KONTAKTÓW NAUKOWYCH Zadzwoń na numer: tel. 505 452 631
Napisz na adres: email w.zatonski@uniwersytetkaliski.edu.pl
PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Napisz na adres: email b.spychalski@uniwersytetkaliski.edu.pl
PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 690
Napisz na adres: email k.bronowska@uniwersytetkaliski.edu.pl
PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 690
Napisz na adres: email k.bronowska@uniwersytetkaliski.edu.pl
PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI, MOBBINGOWI ORAZ MOLESTOWANIU SEKSUALNEMU PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW Zadzwoń na numer: tel. 609 013 214
Napisz na adres: email a.plichta@uniwersytetkaliski.edu.pl
SEKCJA DS. WSPARCIA OSÓB ZE SZCZEÓLNYMI POTRZEBAMI ORAZ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 598
Zadzwoń na numer: tel. 728 951 522
Napisz na adres: email fundusz.pomocy@uniwersytetkaliski.edu.pl
UCZELNIANY KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 501
UCZELNIANY KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+
Napisz na adres: email erasmus@uniwersytetkaliski.edu.pl
WYDZIAŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNO-TECHNICZNY
Napisz na adres: email wmst@uniwersytetkaliski.edu.pl
WYDZIAŁ MEDYCZNY I NAUK O ZDROWIU Zadzwoń na numer: tel. Sekretariat 62 76 79 551
Zadzwoń na numer: tel. Dziekanat: 62 76 79 603
Napisz na adres: email wmnz@uniwersytetkaliski.edu.pl
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Zadzwoń na numer: tel. Sekretariat 62 76 79 501
Zadzwoń na numer: tel. Dziekanat: 62 76 79 527
Napisz na adres: email wns@uniwersytetkaliski.edu.pl
WYDZIAŁ POLITECHNICZNY Zadzwoń na numer: tel. Sekretariat 62 76 79 682
Zadzwoń na numer: tel. Dziekanat: 62 76 79 580
Napisz na adres: email wp@uniwersytetkaliski.edu.pl
DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 512
Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 520
Napisz na adres: email rekrutacja@uniwersytetkaliski.edu.pl
DZIAŁ WSPÓŁPRACY I ROZWOJU Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 654
Napisz na adres: email a.kijewski@uniwersytetkaliski.edu.pl
BIURO WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI EDUKACYJNYMI Zadzwoń na numer: tel. 62 50 00 748
BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 566
MIĘDZYWYDZIAŁOWY ZAKŁAD MATEMATYKI I STATYSTYKI Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 646
MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JEZYKÓW OBCYCH Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 517
INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ Zadzwoń na numer: tel. 62 50 00 796
INSTYTUT - EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM NIERÓWNOŚCI ZDROWOTNYCH Zadzwoń na numer: tel. 505 452 631
INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 526
INSTYTUT WSPÓŁPRACY Z MIĘDZYNARODOWYM INSYTUTEM DS. BADAŃ PREWENCYJNYCH
AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 500
Napisz na adres: email m.spychalska@uniwersytetkaliski.edu.pl
BIBLIOTEKA Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 507
CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE Zadzwoń na numer: tel. 62 50 00 726
DZIAŁ NAUKI Zadzwoń na numer: tel. 62 50 00 740
Zadzwoń na numer: tel. 62 50 00 739
Napisz na adres: email dzial.nauki@uniwersytetkaliski.edu.pl
DZIAŁ KADR Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 515
DZIAŁ INFORMATYKI
Napisz na adres: email it@uniwersytetkaliski.edu.pl
DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW Zadzwoń na numer: tel. 62 50 00 730
BIURO POZYSKIWANIA FUNDUSZY I ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 542
DOM STUDENTA Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 663
KSIĘGOWOŚĆ Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 511
ARCHIWUM Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 667
DZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY Zadzwoń na numer: tel. 62 76 79 532
BIURO PROMOCJI Zadzwoń na numer: tel. 62 50 00 727
WYDAWNICTWO Zadzwoń na numer: tel. 62 50 00 742