• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w Konkursie „Społecznie wkręceni”, w którym zostaną nagrodzone najciekawsze inicjatywy społeczne Południowej Wielkopolski, które były/są realizowane między 16 listopada 2019 r. a 7 grudnia 2020 r.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z subregionu kaliskiego ( tj. miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski)

Zadaniem uczestnika jest nakręcenie maks. 3-minutowego filmu pokazującego jedną z inicjatyw organizowaną lub współorganizowaną przez zgłaszającego we wskazanym okresie w następujących kategoriach:

  • Wspólnoty lokalne – działania lokalne, związane z integracją środowisk miejskich, osiedlowych, sołeckich, wiejskich itd. ;
  • Pomoc społeczna – działania charytatywne, dobroczynne, działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, chorych i ubogich;
  • Kultura – działania artystyczne, upowszechniające kulturę i dziedzictwo narodowe oraz lokalne;
  • Edukacja i sport – działania edukacyjne, działania związane z dziećmi i młodzieżą, działania sportowe, działania promujące zdrowy tryb życia.

Zgłoszenia w konkursie będą przyjmowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (WORD) otwiera się w nowym okniedo dnia 7 grudnia 2020 r. do godz. 15:00 na adres email: konkurs@inkubator.kalisz.pl.

Więcej o konkursie (regulamin konkursu  oraz formularz zgłoszeniowy) pod linkiem :

Informacje o konkursieotwiera się w nowym oknie

logo samorząd województwa wielkopolskiego