• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Szanse, korzyści i wyzwania, jakie stawia dynamiczny rozwój rynku pojazdów elektrycznych w Polsce, były tematem Konferencji Naukowej „Technologia XXI wieku. Elektromobilność”, która odbyła się 9 marca w Collegium Oecologicum przy ul. Poznańskiej. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele firm motoryzacyjnych i zakładów przemysłowych z całego kraju, a także wykładowcy Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz nauczyciele Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Wystąpieniom przysłuchiwali się z zainteresowaniem studenci oraz uczniowie szkół średnich z regionu.

Podczas konferencji, w której udział wziął również rektor Akademii Kaliskiej prof. Andrzej Wojtyła, poruszono takie tematy jak: „Łańcuch dostaw w branży E-mobility”, „Wodór i jego wykorzystanie w różnych dziedzinach transportu – stan obecny i tendencje rozwojowe”, „Wyniki prac badawczo-rozwojowych nad autonomicznym systemem transportu opartym na robotach mobilnych”, „Elektromobilność – wyzwania. Recykling – konieczność” czy „Elektromobilność – zagrożenia pożarowe”. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu konferencji, ponieważ na zaproszenie odpowiedzieli wszyscy prelegenci, w tym m.in. ze Szczecina, Poznania i Warszawy – mówi dr inż. Dominik Wojtaszczyk, adiunkt na Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej.

Dopisała także publiczność; prelekcjom przysłuchiwali się m.in. studenci oraz młodzież szkół średnich, która wcześniej wzięła udział w „Drzwiach Otwartych” na Wydziale Politechnicznym. – Byliśmy mile zaskoczeni wysoką frekwencję. Niemal wszyscy uczniowie, którzy przyjechali na „Drzwi Otwarte”, zostali do końca konferencji – dodaje dr inż. Dominik Wojtaszczyk. – Dwóch uczniów przygotowało zresztą prezentację związaną z tematyką konferencji, zaprezentowało się także dwóch naszych studentów.  

Zwieńczeniem konferencji był pokaz gaszenia pożaru samochodu elektrycznego.