• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
grafika konferencji e-Państwo e-Urząd e-Księgowość e-Obywatel
Zaproszenie na konferencję „e-Państwo, e-Urząd, e-Księgowość, e-Obywatel”

PROGRAM KONFERENCJI

„e-Państwo, e-Urząd, e-Księgowość, e-Obywatel”

4 listopada 2021 roku

9:00-9:30
Rejestracja uczestników konferencji (Aula Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych, ul. Poznańska 201-205)

9:30
Uroczyste powitanie gości Rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Dyrektor Oddziału ZUS
Prezes SK

SESJA PLENARNA

Prowadzący sesję – dr Jan Frąszczak, dr Anna Matuszewska Akademia Kaliska

9:45 – 10:15
Grażyna Filipiak –Biegły Rewident- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu i Oddział w Kaliszu
„e-Sprawozdania”

10:15 – 10:45
dr Marlena Borowiak-Michalska– Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy
„ Podatnik i podatki we współczesnym urzędzie skarbowym”

10:45 – 11:15
prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, wieloletni Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Biegły Rewident, Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
„  Informatyzacja rachunkowości jako integralny element pracy współczesnego księgowego- od pierwszych maszyn cyfrowych do systemów finansowo-księgowych ”

11:15 – 11:45
dr Włodzimierz Owczarczyk
„  Kierunki rozwoju informatyki w administracji publicznej ”

11:45 – 12:15
Andrzej Światły- Zastępca Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 „e-Urząd-Jak system ubezpieczeń społecznych staje się nowoczesnym systemem otwartym na środowisko zewnętrzne i jego potrzeby”

12:15 – 12:45
PRZERWA KAWOWA

12:45 – 13:00
Joanna Bukwa- Dyrektor Oddziału Santander Bank Polska SA
 „Cyberbezpieczeństwo w bankowości”

13:00 – 13:30
Roman Bratek
 „Cyberbezpieczeństwo”

13:30 – 14:00
Prof. Akademii Kaliskiej dr Anna Matuszewska Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
„Blaski i cienie e-księgowości”

14:00 – 14:30
Łukasz Mikołajczyk Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 „e-Obywatel”