• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

? Informuję, że od 01.09.2021r. zmienią się niektóre dane kontaktowe Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Akademii Kaliskiej, tzn.:
✔ Przewodniczący, dr Andrzej Kwiatkowski –
przewodniczacy_zwiazku@akademia.kalisz.pl
✔ Skarbnik, mgr inż. Katarzyna Błaszczak – Łuczak –
skarbnik_zwiazku@akademia.kalisz.pl
✔ Sekretarz, mgr Paweł Kazaniecki – sekretarz_zwiazku@akademia.kalisz.pl

Ponadto zaktualizowany został także e-mail ogólny NZZP AK –
nzz@akademia.kalisz.pl. Dane kontaktowe pozostałych członków zarządu
pozostają bez zmian.

Sekretarz NZZP AK mgr Paweł Kazaniecki