• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Akademia Kaliska

Szanowni Państwo,

Studenci Akademii Kaliskiej

W związku ze zgłaszanymi przez Studentów wątpliwościami związanymi z prawidłowością naliczenia Stypendiów rektora oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych, władze Uczelni podjęły natychmiastowe działania mające na celu weryfikację zasadności wypłat. Powołano specjalną komisję, której zadaniem było ustalenie stanu faktycznego.

Zespół zakończył weryfikację wniosków, a obecnie trwają prace nad usunięciem problemów technicznych, związanych z systemem informatycznym.
W związku z powyższym, wypłata Stypendiów rektora oraz Stypendiów dla osób niepełnosprawnych nastąpi najpóźniej do 5 lutego 2021 r. Pragniemy zaznaczyć, że wnioski zdecydowanej większości studentów zostały zweryfikowane pozytywnie i osoby uprawnione otrzymają wypłaty na dotychczasowych zasadach. O wszystkich decyzjach indywidualnych studenci zostaną poinformowani stosownymi pismami.

Należy podkreślić, że wypłaty stypendiów socjalnych odbywać się będą według dotychczasowych zasad.

Pragniemy zaznaczyć, że celem wszystkich podejmowanych działań jest przyznanie stypendiów w sposób sprawiedliwy i zgodny z obowiązującymi przepisami. Prosimy jednocześnie Studentów o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Władze Uczelni